Wet op de ondernemingsraden, kortweg WOR genoemd

De Wet op de ondernemingsgraden, kortweg ook wel ‘WOR’ genoemd, dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hoewel dit heel oud klinkt, valt dit voor een wet best mee. In deze WOR, wordt alles wettelijk geregeld wat voor het oprichten en inrichten van een ondernemingsraad belangrijk is.

Doel ondernemingsraad

Ook staat er in de WOR beschreven wat het doel van een ondernemingsraad moet zijn en welke bevoegdheden een ondernemingsraad heeft. Dit kan dus per organisatie verschillend zijn. Ook kunnen de ‘vormgeving’ van een ondernemingsraad per organisatie verschillend zijn.

Toelichting

Als een wet wordt ingediend, is hier ook altijd een toelichting bijgevoegd. In de toelichting staat ‘de kracht’ van wet beschreven. De indiener, meestal de minister, legt in deze toelichting uit wat de bedoeling en gedachte is van de nieuwe wet. En als er bijvoorbeeld in de wet het begrip “belangrijk” gebruikt wordt dan, wordt dat begrip uitgelegd door uitspraken van een rechter.

Toelichting WOR

Deze toelichting wordt in de loop van de jaren steeds omvangrijker. Want ook uitspraken van rechters die betrekking hebben op een wet worden bij de toelichting gevoegd. Deze toelichting wordt dus door jurisprudentie steeds meer gevuld. Bij de Wet op de ondernemingsgraden worden bijvoorbeeld ook uitspraken van de Ondernemingskamer toegevoegd.

Beloningsverhoudingen

Niet alleen door het uitbreiden van de toelichting maar ook door wijzigingen van de wet blijft de wet veranderen. Hierdoor blijft deze actueel. De veranderingen in de wet volgend de veranderingen in de samenleving. Een bijvoorbeeld van een amendement van de Wet op de ondernemingsraden betrof een nieuw recht van de ondernemingsraad om de “beloningsverhoudingen” in de onderneming aan de orde te stellen. Hiermee krijgt de OR invloed op de hoogte van de salarissen in de organisatie.

Conclusie

Wat dus belangrijk is om te weten is dat de Wet op de ondernemingsgraden ook wel de ‘WOR’ wordt genoemd. Dat alléén de tekst van de WOR niet voldoende is maar ook de toelichting, de begeleidende tekst van deze wet. Deze wordt gevormd door de initiële gedachte van de wet én alle uitspraken van de Ondernemingskamer en de Kantonrechter die van toepassing zijn op de WOR.

Wilt u zich verder verdiepen in de Wet op de ondernemingsraden? Bekijk dan ook eens deze pagina.

Meer in deze reeks