Geschiedenis

Odyssee in vogelvlucht   
De ontstaansgeschiedenis van Odyssee begint in de jaren dertig van de vorige eeuw. Toen werden in Nederland de eerste volkshogescholen gesticht. Na de tweede wereldoorlog volgden er meer. In talloze volkshogescholen en vormingscentra konden volwassenen terecht voor uiteenlopende cursussen en trainingen. Het doel was om levenslang leren voor brede groepen uit de samenleving mogelijk te maken, zodat mensen zich bleven ontwikkelen en hun situatie konden verbeteren. Iets wat tegenwoordig (weer) heel actueel is!

Sociale vaardigheden   
Op de volkshogeschool kregen deelnemers de smaak te pakken van het invloed uitoefenen, in de eigen vereniging, in de eigen woonplaats en op de eigen werkomgeving. Zij leerden er sociale vaardigheden en deden er de nodige kennis en inzichten op. Uitgangspunt was steeds dat veranderingen door mensen in gang worden gezet.

Filosofie   
Dat is ook de filosofie van Odyssee: mensen maken het verschil. Structuren zijn ook mensenwerk. Elke bijeenkomst, cursus of conferentie moet antwoord geven op iets wat mensen zelf willen of wat hen zelf bezighoudt. Deze uitgangspunten liggen nog steeds aan de basis van het werk van Odyssee, dat zich overigens in de loop van de tijd wel sterk heeft gemoderniseerd.

Bundelen van krachten   
Odyssee bestaat sinds januari 1999 als Besloten Vennootschap. We zijn ontstaan uit de samenvoeging van vier instituten: Driekant, opleiding & advies (Maastricht), Overcinge de Klencke (Meppel), Travers (Baarn) en Olaertsduyn (Rockanje). Zij komen op hun beurt ook voort uit diverse fusies. Al met al is Odyssee het resultaat van de samenvoeging van 24 voormalige instituten voor vormings- en ontwikkelingswerk. Zoals onze geschiedenis laat zien, zijn wij dan ook sterk in het bundelen van krachten!

Ondernemingsraad, Pensioen in Zicht en Vitaliteit   
Sinds 1 januari 2017 is Odyssee een zelfstandige bv binnen de stichting SBI en gevestigd op het Landgoed Zonheuvel in Doorn. Odyssee bestaat uit drie marktgroepen: Odyssee Medezeggenschap, Odyssee Pensioen in Zicht en Odyssee Vitaliteit & Arbeidsmotivatie. Voor meer Over Ons als Odyssee, klik hier!