Odyssee

Pensioen in Zicht, Vitaliteit & Arbeidsmotivatie

Odyssee

De mooiste route naar vitaal werken en leven

Missie

Odyssee Vitaliteit traint, coacht en begeleidt medewerkers die met energie, motivatie en veerkracht een goede balans tussen werk en privé willen vinden. We bieden bewustwording, inzicht en geven medewerkers ervaringen die hen in staat stellen zelf de regie te voeren over hun loopbaan. We faciliteren langdurige gedragsveranderingen met een blijvend resultaat.

Odyssee Pensioen in Zicht richt zich op een (nieuwe) oriëntatie op de aanstaande levensfase van mensen. Wij inspireren, motiveren en stimuleren met onze Pensioen in Zicht cursussen en begeleidingstrajecten om deze veranderingen te bewerkstelligen.

Wij faciliteren het gesprek over mogelijke veranderingen en het uitwisselen van ervaringen. We leren de deelnemers om op een betrokken manier, praktisch toepasbare inzichten te ontwikkelen waardoor zij hun verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen versterken. Hierdoor creëren zij het vermogen om hun levensgeluk verder vorm te gegeven.

Visie

Elke medewerker komt tijdens de loopbaan voor veranderingen te staan die de balans tussen werk en privé verstoren. Wij geloven in een wereld waarin medewerkers tijdens alle levensfasen en loopbaanfasen ruimte krijgen voor groei en ontwikkeling. Medewerkers die met eigen regie meer veerkracht, energie en motivatie krijgen en houden.
 

Waarom Odyssee voor jouw bedrijf?

Vitaliteit:
In de maatschappij wordt de aandacht verlegd naar wat mensen allemaal wel kunnen. Deze positieve benadering van gezondheid en inzetbaarheid omarmen wij. Vitaliteit is niet alleen fysieke gezondheid maar gaat ook om motivatie, energie en veerkracht. Gezondheid is niet meer de af of aanwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (Huber, 2012). Dit gaat soms niet vanzelf en wij bieden ondersteuning om een nieuwe balans te vinden.

Diversiteit in leeftijd, levensfase, loopbaanfase:
Een gezonde organisatie heeft een gezonde diversiteit onder de mensen die er aan verbonden zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om een veranderende wereld aan te gaan. Afhankelijk van leeftijd, levensfase en loopbaanfase verschillen de behoeften en mogelijkheden om te leren en te veranderen. Wij maken leer- en ontwikkeltrajecten die aansluiten bij de opgaven waar de organisatie voor staat en de diversiteit van de medewerkers.

Wij geloven dat een goede werkgever aandacht heeft voor de medewerkers en de voorwaarden schept dat zij vitaal kunnen zijn en blijven. Dit doe je door oog te hebben voor de snelle ontwikkelingen op het werk en de verandering van levensfase. Odyssee biedt voor medewerkers die een verstoring ondervinden in alle levensfasen training, coaching en begeleiding. Wij geven medewerkers de kans zelf de regie te nemen, preventief. Odyssee helpt jouw medewerkers in te zien wie ze zijn, wat ze kunnen en waar mogelijkheden zitten.
 

Onze visie op leren van Odyssee:

Hoe komt leren volgens ons het best tot zijn recht?
Odyssee hanteert 6 pijlers als basis voor al onze trainingen:

  1. Sociaal leren; leren van gelijkgestemden en elkaar in dialoog
  2. Procesmatig leren: leren is een persoonlijke reis
  3. Gepersonaliseerd leren: praktisch toepasbaar in je eigen praktijk, maatwerk op het individu. Je bent zelf kennisdrager.
  4. Context gericht leren: starten vanuit eigen ervaring
  5. Resultaatgericht leren: de training levert een concreet resultaat op.
  6. Zelfsturend leren: zelfonderzoek en eigen regie houden

Tijdens onze trainingen kiezen we altijd de leervorm die past bij de deelnemers.

Wilt u weten wat Odyssee voor u kan betekenen?

Wij denken graag met u mee voor een passende oplossing. Laat uw gegevens achter en wij nemen snel en vrijblijvend contact met u op.