Sustainable Development Goals (SDG's)

De Sustainable Development Goals (SDG's), oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, wat houden deze doelen in? En welke rol zouden jij en jouw organisatie daarbij kunnen spelen? 

Odyssee en de SDG's

De Sustainable Development Goals

Met onze dienstverlening willen wij bijdragen aan de 17 duurzaamheidsdoelen. Wij willen zelf bijdragen aan de SDG's, maar wij willen ook organisaties ondersteunen in het werken aan de SDG's. 

De SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 wereldwijde doelen die in 2015 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Met als doel het streven naar een betere en duurzame toekomst voor iedereen in 2030, waarbij economische, sociale en ecologische aspecten in evenwicht worden gebracht om een betere wereld voor de huidige en toekomstige generaties te bevorderen. 

Waarom is het belangrijk om als organisatie met de SDG's aan de slag te gaan?

De wereld verandert snel en duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid (onderwerpen die betrekking hebben op de SDG's) zijn steeds belangrijker geworden. 

Door als organisatie actief een bijdrage te leveren aan de SDG's toon je als bedrijf betrokkenheid bij wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Zo versterk je de band met klanten, werknemers en de gemeenschap en heb je een positieve impact op zowel het welzijn van werknemers als op de maatschappij. 
 

SDG House Landgoed Zonheuvel

Odyssee is gevestigd op Landgoed Zonheuvel, een van de negen SDG Houses in Nederland.

Een SDG House is een plek waar actief wordt gewerkt aan het behalen van de SDG's. De initiatiefnemers van het SDG House zijn organisaties en bedrijfslocaties die zelf al op lokaal niveau duurzame 'hotspots' zijn die samenwerking, kennisuitwisseling en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen. Met het netwerk beogen de initiatiefnemers de schaal en impact van hun activiteiten te vergroten. 

Initiatieven van Landgoed Zonheuvel
De plastic vrije zone is een van de vele manieren waamee Landgoed Zonheuvel werkt aan de SDG's. De plastic vrije zone is een manier om bezoekers aan te moedigen zo min mogelijk plastic mee te nemen en hun eigen afval mee te nemen en op de juiste plek weg te gooien. 
Een ander initiatief is de moestuin. Sinds Goedlandt de historische moestuin een nieuw leven heeft ingeblazen, ontspruiten de groenten uit eigen grond, die weer verwerkt worden in de gerechten van het restaurant op Landgoed Zonheuvel. 

Samen voor een betere wereld!

Wij zijn als Odyssee bewust bezig met de Sustainable Development Goals en hopen hier ons netwerk, onze partners en onze klanten in mee te kunnen nemen. 

Samen voor een betere wereld!