Wat is het “instemmingsrecht” van een ondernemingsraad?

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is een belangrijk en een sterk recht want het is een veto recht dat de OR heeft in bepaalde situaties. Dat betekent dus dat zonder instemming van de ondernemingsraad het voorstel van de ondernemer niet door gaat. Het instemmingsrecht is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Regelingen

Dit instemmingsrecht gaat over regelingen. Regelingen voor de medewerkers in de organisatie. Regelingen zijn per definitie voor meerdere mensen. Vaak voor alle medewerkers. Het is de bedoeling van die regelingen om iets te regelen voor een grotere groep met het idee dat dit rechtvaardig, eerlijk en duidelijk is. Iedereen weet hierbij waar hij of zij aan toe is.

Klokkenluidersregeling

De regelingen waarop de ondernemingsraad instemming in heeft betreft met name het personeelsbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om regelingen over pensioenen, werktijden, beoordelingen, klachten, privacy en soortgelijke zaken. Een van de laatste regelingen die de Wet heeft toegevoegd gaat over de klokkenluidersregeling. Organisaties moeten daarvoor een regeling treffen waar de ondernemingsraad instemming op geeft.

Cao gaat voor

In artikel 25, waar dit recht dus staat beschreven, schuilen twee ‘addertjes onder het gras’. Het eerste is dat de wet duidelijk zegt dat de cao vóór gaat. Met andere woorden als het in de cao geregeld is, dan heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht meer.

Oude regeling

Het tweede punt is meer ingewikkeld. Als de ondernemingsraad geen instemming geeft met een voorstel voor een nieuwe regeling, dan blijft de oude (bestaande) regeling van kracht. Dus als de ondernemingsraad graag een nieuwe regeling wil, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen, en het voorstel niet goed genoeg vindt en daardoor instemming weigert, blijft dus de oude regeling bestaan.

Bevoegdheid

De ondernemingsraad heeft in het bovenstaande, tweede geval, geen bevoegdheid om de bestuurder te dwingen om met een nieuwe regeling te komen. In het geval dat de ondernemingsraad weigert in te stemmen met een voorstel, dan kan de bestuurder naar de Kantonrechter stappen voor vervangende instemming. Dat is natuurlijk vanwege meerdere redenen geen gemakkelijke stap.

Conclusie

Het van de ondernemingsraad is een vetorecht dat de OR heeft. Het instemmingsrecht is vaak van toepassing op regelingen met betrekking tot het personeelsbeleid. Wel is het zo dat de cao altijd voor gaat en als de ondernemingsraad niet akkoord gaat, dat de oude bestaande regeling gehandhaafd blijft. De bestuurder kan eventueel naar de Kantonrechter stappen voor vervangende instemming.

Wilt u meer weten over het instemmingsrecht van de OR en over hoe u uw invloed als OR kunt vergroten? Kijk dan ook eens op deze pagina.

Meer in de reeks van