Over Ons

Missie

Voor leidinggevenden en HR:
Odyssee ondersteunt organisaties om hun medewerkers te laten floreren. We weten dat zij zich binden als zij hun potentieel ten volle kunnen benutten. We begeleiden je als HR professional of leidinggevende om vitaliteit, leren en ontwikkelen een stevige positie in je organisatie te geven, waarmee je het commitment van je medewerkers borgt. 

Voor medewerkers:
Wij geloven dat werken en leven onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bij Odyssee kun je jezelf en je loopbaan in een veilige werkomgeving ontwikkelen en vormgeven. Wij helpen je je koers te bepalen en ondersteunen je bij veranderingen in werk en leven. 

Visie

Mensen komen tijdens hun loopbaan veranderingen in hun leven tegen. Denk aan een eerste baan, het krijgen van kinderen, rouw, mantelzorg, pensioen en andere life events. Dit heeft invloed op de betekenis van werk in het leven van medewerkers. 

We zijn ervan overtuigd dat ondersteuning bij life events de inzetbaarheid en gezondheid bevordert. Wij vinden dat alle organisaties hierin een opdracht hebben. Odyssee helpt organisaties hun medewerkers te ondersteunen zodat ze hun potentieel blijven ontwikkelen. 

Waarom Odyssee voor jouw bedrijf?

Vitaliteit:
In de maatschappij wordt de aandacht verlegd naar wat mensen allemaal wel kunnen. Deze positieve benadering van gezondheid en inzetbaarheid omarmen wij. Vitaliteit is niet alleen fysieke gezondheid maar gaat ook om motivatie, energie en veerkracht. Gezondheid is niet meer de af- of aanwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (Huber, 2012). Dit gaat soms niet vanzelf en wij bieden ondersteuning om een nieuwe balans te vinden.

Diversiteit in leeftijd, levensfase, loopbaanfase:
Een gezonde organisatie heeft een gezonde diversiteit onder de mensen die er aan verbonden zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om een veranderende wereld aan te gaan. Afhankelijk van leeftijd, levensfase en loopbaanfase verschillen de behoeften en mogelijkheden om te leren en te veranderen. Wij maken leer- en ontwikkeltrajecten die aansluiten bij de opgaven waar de organisatie voor staat en de diversiteit van de medewerkers. Wij geloven dat een goede werkgever aandacht heeft voor de medewerkers en de voorwaarden schept dat zij vitaal kunnen zijn en blijven. Dit doe je door oog te hebben voor de snelle ontwikkelingen op het werk, de verandering van levensfase en de life events waar medewerkers mee te maken krijgen. Odyssee heeft een aanbod voor medewerkers op deze life events en begeleid HR-professionals bij het maken van een passend beleid voor de organisatie. 
Odyssee helpt jouw medewerkers in te zien wie ze zijn, wat ze kunnen en waar mogelijkheden zitten.

Onze visie op leren:

Hoe komt leren volgens ons het beste tot zijn recht?
Odyssee hanteert 6 pijlers als basis voor al onze trainingen:

  1. Sociaal leren; leren van gelijkgestemden en elkaar in dialoog.
  2. Procesmatig leren: leren is een persoonlijke reis.
  3. Gepersonaliseerd leren: praktisch toepasbaar in je eigen praktijk, maatwerk op het individu. Je bent zelf kennisdrager.
  4. Context gericht leren: starten vanuit eigen ervaring.
  5. Resultaatgericht leren: de training levert een concreet resultaat op.
  6. Zelfsturend leren: zelfonderzoek en eigen regie houden.

Tijdens onze trainingen kiezen we altijd de leervorm die past bij de deelnemers.