Referenties

Onderstaand een greep uit de positieve reacties van onze klanten:

- Ramon de Visser, manager P&O Mars
'We vinden het belangrijk dat onze medewerkers na hun werkzame leven goed voorbereid aan hun pensioen beginnen.'

"Ons bedrijf heeft een sterke band met zijn medewerkers. Andersom geldt dat ook. Veel mensen werken hier al lang en blijven tot aan hun pensioen.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers na hun werkzame leven goed voorbereid aan hun pensioen beginnen. Daarom bieden wij al geruime tijd de cursus Pensioen in Zicht van Odyssee aan. Ikzelf werk hier nog niet zo heel lang en deze cursus is nieuw voor mij. Maar ik ervaar inmiddels zonder meer het nut ervan. Wij zijn tevreden over hoe Odyssee aan deze cursus invulling geeft.

We merken dat de cursus door medewerkers gewaardeerd wordt. Dat zij hun partner mogen meenemen naar de cursus, maakt het voor hen extra speciaal."

- Gina Arendsen, Achmea
'Van de deelnemers hoor ik terug dat de cursus eraan bijdraagt dat ze meer bewust naar hun pensioen toe leven.'

"Wij bieden medewerkers die bijna met pensioen gaan de Pensioen in Zicht van Odyssee aan. Deelname is uiteraard vrijwillig. Sommigen vinden het niet nodig. Maar het enthousiasme van degenen die de cursus wel volgen, zorgt er vaak voor dat andere medewerkers zich ook aanmelden.

Bij Achmea hebben wij een zogeheten Zilverpool. Dit is onderdeel van het sociaal plan. Medewerkers boven 57,5 jaar kunnen met een regeling stoppen met werken vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wij vinden met belangrijk dat deze mensen goed voorbereid hun pensioen in gaan. Sommigen van hen werken hier al veertig jaar. Dan is het een enorme overgang naar niet meer werken. Daarom bieden wij de cursus Pensioen in Zicht aan.

Van de deelnemers hoor ik terug dat de cursus eraan bijdraagt dat ze meer bewust naar hun pensioen toe leven. Ook ervaren ze het als prettig en nuttig om de cursus met mensen te volgen die zich in dezelfde situatie bevinden. Dat er ook deelnemers zijn van andere organisaties, vinden ze leuk en leerzaam."

- Hetty Loeb, HRM adviseur KNMI
'Het getuigt van goed werkgeverschap om een dergelijke training aan te bieden.'

"Wij nemen al geruime tijd de cursus Pensioen in Zicht af van Odyssee. Daar zijn de deelnemers en wijzelf zó tevreden over, dat we geen enkele reden hebben om een ander bureau te overwegen.

We krijgen eigenlijk steeds positieve reacties van de deelnemers over de cursus: zowel over de locatie als over de inhoud en de trainers. De deelnemers ervaren de cursus als een meerwaarde. Er doen ook medewerkers van andere organisaties en bedrijven mee aan de cursussen. De interactie met deze andere deelnemers wordt door onze medewerkers gewaardeerd en als meerwaarde gezien.

In de cursus komt een veelheid van aspecten aan bod die betrekking hebben op een gepensioneerd leven en de voorbereiding daarop. Onze medewerkers zijn zich veelal bewust van die onderwerpen, maar vinden het plezierig om het nog eens goed uitgelegd te krijgen en er zich in te verdiepen. Ook dat hun partner kan deelnemen, wordt gewaardeerd.

Als KNMI vinden wij het aanbieden van een cursus als Pensioen in Zicht belangrijk. Het getuigt van goed werkgeverschap om een dergelijke training aan te bieden, zodat medewerkers in de aanloop naar hun pensioen de juiste beslissingen kunnen nemen en na hun pensionering niet in een 'zwart gat' vallen. Op ons intranet schrijven oud-medewerkers regelmatig welke meerwaarde ze hebben ervaren van de cursus."

- Joep Athmer, deelnemer
'Goed om te merken dat je niet de enige bent die worstelt met hetzelfde'

Joep Athmer was directielid bij een groot internationaal opererende multinational en vloog als eind-verantwoordelijke regelmatig naar verre, spannende bestemmingen. Op zijn 62-ste had hij een mooie carrière achter de rug en dacht hij na over zijn tijd na zijn pensioen. Hij was te jong om thuis te gaan zitten en vroeg zich af wat hij zou gaan doen met zijn tijd na zijn pensionering. Joep vertelt:

“Ik had allerlei praktische vragen: ‘Moest ik thuis gaan klussen?’, ‘Gaan fietsen?’, Of full-time op de kleinkinderen passen?’. Maar ook diepgaandere vragen als ‘Doe ik er nog wel toe als ik de uitstraling van mijn functie niet meer heb?’, ‘Wat ben ik thuis waard?’, ‘Hoe gaat dat samen met mijn vrouw?’, ‘Kunnen wij samen wandelen en weer praten, … en dan niet alleen over de kinderen?’

Hier worstelde ik mee en ben mijzelf flink tegengekomen. Privé liepen zaken mis en ben ik mijn heil buiten de deur gaan zoeken. Waar het spannend en nieuw was. Ik voelde mij alleen en vluchtte”, zo schetst Joep zijn situatie van toen.

“Gelukkig heb ik tijdens mijn laatste jaren van werk de kans gehad én genomen om andere functies en rollen aan te nemen. Daar ben ik na mijn pensioen verder mee gegaan en dat geeft nu een mooie balans met mijn privé leven.

Samen met mijn vrouw heb ik uiteindelijk de Pensioen in Zicht-cursus gevolgd, op een moment dat wij beiden samen zeiden: Als we ons leven samen verder goed willen invullen, is deze cursus zeer welkom. En dat is het ook gebleken”, vervolgt Joep.

“Goed om te merken dat tijdens die cursusdagen je niet de enige bent, en dat je ook andere mannen en vrouwen uit leidinggevende posities tegenkomt die, ieder op hun manier, worstelen met hetzelfde: ‘doe ik er nog toe?’.

Het antwoord is ‘ja!’ en natuurlijk denk ik nog wel eens aan de wereld van Peter Stuyvesant” licht Joep metaforisch toe, “maar de Pensioen in Zicht-cursus heeft mij aan het denken gezet. En niet alleen vragen beantwoord als: ‘waar kunnen we naar toe op reis’ maar veel meer: ‘wie ben ik en wat willen wíj samen’. Want dit samen met je partner doen, is een must!”

- Petra en Marinus ter Haar
'We zijn nog steeds enthousiast en raden de cursus toekomstige pensionado's zeker aan!'

We zijn nog steeds enthousiast en raden de cursus toekomstige pensionado's zeker aan! Het was maar een klein onderdeel, maar het praten over communicatie en de communicerende vaten heeft ons een handvat gegeven om met humor aan te geven wat er niet lekker loopt, 

Het hele programma was zoveel dat het moeilijk aan anderen uit te leggen is waarom wij het zo geweldig vonden

- Han van der Poel | Project Management Officer/Scheduling Specialist ASML
Een niet te missen training voor eenieder, die met pensioen gaat en zelfs voor degenen, die al (even) met pensioen zijn.

Een niet te missen training voor eenieder, die met pensioen gaat en zelfs voor degenen, die al (even) met pensioen zijn.

Boordevol met nuttige en inspirerende presentaties, vragen, opdrachten en gesprekken.

Vier zaken wil ik concreet benoemen, als motivatie voor deze conclusie:

Communicatie vooraf

De informatie vooraf gaf zeer duidelijk beeld van de onderwerpen en achtergrond.

Met name de uitgebreide beschrijving van de training onderwerpen was voor mij extra reden om gemotiveerd en enthousiast ‘aan de start te verschijnen’.

Het e-mailcontact met Odyssee was prima: bij vragen steeds snelle reactie en heldere informatie.

 

Cursus-opzet en -inhoud

De originele wijze waarop de deelnemers snel met elkaar kennis maakten –als een van de eerste onderdelen van de training– betekende dat er snel een prettige en gezellige omgeving  ontstond; de bijbehorende vertrouwelijke sfeer vormde de basis, waardoor alle deelnemers gedurende alle drie de dagen op een openhartige manier met elkaar omgingen, vertelden en discussieerden. 

Verder sprak mij in het bijzonder de keuze aan, voor de 5 ‘levensgebieden’, waarop de training gebaseerd is: ze dekten voor mij alle urgente en belangrijkste onderwerpen goed af. Steeds van daaruit ingaan op je nieuwe situatie met eventuele gewenste of nodige veranderingen. Mooi!

 

Cursusleiding/presentatie

ik heb de presentaties en opdracht begeleiding door de Odyssee trainer als professioneel en zeer inspirerend ervaren. Voortdurend een hele mooie balans tussen ‘theorie’ en opdrachten, tussen serieus zijn en gezelligheid, tussen de agenda aanhouden en deelnemers (ruim) de tijd geven om hun mening te geven en ‘hun verhaal’ aan de anderen te vertellen. Een verdienste van de cursusleider.

 

Cursuslocatie

Belangrijk voor een ontspannen sfeer: Odyssee heeft gezorgd voor een prima hotel en trainingsruimte, alles in een schitterende omgeving (prettig t.b.v. 1-1 gesprekken/opdrachten en ontspanning buiten de cursusuren).

Een echte aanrader waar je geen spijt van zult krijgen!

Han van der Poel

- Annemarie | deelneemster Pensioen in Zicht Single cursus
'Ik had deze cursus 40 jaar geleden ook willen volgen.'

'Het waren drie bijzondere, leerzame en gezellige dagen. 

Ik had deze cursus graag 40 jaar geleden ook willen volgen. Nadenken over jezelf en je toekomst, daar had ik toen veel aan gehad.'