Ook voor OR-werk geldt: Communicatie is de eerste stap!

De onderwerpen die op de agenda staan van de ondernemingsraad en de bestuurder zijn vaak complex. De gesprekken tussen de OR en de bestuurder lopen hierdoor niet altijd even soepel. Ergernis en onbegrip liggen op de loer. Hoe zorg je als OR dat deze gesprekken niet vastlopen en je toch je punt overbrengt?

Odyssee Medezeggenschap heeft een gratis whitepaper ontwikkeld die uitlegt waar het vaak misgaat en wat je hier als OR aan kunt doen. Inclusief voorbeelden en praktische tips.

Wilt u deze lezen? Download dan hier onder de whitepaper.

Voor u als OR

Vul hieronder uw naam en e-mailadres in en klik vervolgens op 'Download nu'. De whitepaper wordt automatisch gedownload op het apparaat dat u nu gebruikt.

Deze whitepaper is de eerste uit een reeks van drie en is ontwikkeld als eerste stap om meer impact te krijgen als OR. Het is onderdeel van de Kubus van Slimmere OR-Inspraak die Odyssee Medezeggenschap heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen OR-en hun impact op organisatiebeslissingen aanzienlijk vergroten. Als u hier meer over wilt weten, klik dan hier