Kubus van slimmere OR-Inspraak

Met betere inspraak maakt u als OR een positiever verschil op het beleid in uw organisatie. Dat is voor de meeste OR-en ‘makkelijker gezegd dan gedaan’ want hoe doe je dat?
Wij helpen OR-en hier al jaren mee en introduceren u daarom graag: de ‘Kubus van Invloed’, waarmee u met vijf belangrijke speerpunten uw impact en invloed aanzienlijk zult vergroten.

Krachtige inspraak komt de kwaliteit van uw OR- invloed ten goede. Lees welke onderdelen de Kubus van Invloed vormen en check wáár u zich nog kunt ontwikkelen om meer invloed op het beleid te krijgen:verder:

Communicatie + Inzicht + Samenwerken + Kennis + Visie = OR-Inspraak

Lees verder:

Communicatie: zet verschillende technieken in

 • Gebruikt u gesprekstechnieken om uw punten meer kracht bij te zetten?
 • Zet op het juiste moment, en op de juiste wijze, beïnvloedingsvaardigheden in?
 • Kunt u uw standpunten krachtig verwoorden en onderbouwen met overtuigende argumenten?

Weet op het juiste moment wat u het beste kunt zeggen (of juist niet) om uw punt over te brengen. Als u op één van deze vragen 'Nee' hebt geantwoord, maak dan effectiever uw punt en leer hier de juiste vaardigheden in te zetten.

Communicatie

(klik hier)

Inzicht: weet hoe en wanneer je inhaakt in de besluitvorming

 • Weet u in welk stadium een besluit zich bevindt als u het ontvangt?
 • Weet u wat de voorkeursstijl is van het besluiten nemen van uw bestuurder?
 • Weet u genoeg van het onderwerp (thema) af waar het besluit over gaat?

Belangrijke vragen, en als u 'Nee' heeft geantwoord op een van deze vragen, dan kan uw impact op de organisatiebesluiten waarschijnlijk nog wel wat verbeteren. 
Ontdek hier hoe u effectief één Advies met impact uitbrengt.

Inzicht

(klik hier)

Kennis: weet de (WOR) Wetgeving doelgericht in te zetten

 • Kent u de basisprincipes van het Advies- en Instemmingsrecht?
 • Maakt u gebruik van het initiatiefrecht om signalen af te geven?
 • Grijpt u de half-jaarlijkse bespreking aan om in gesprek te gaan over het beleid in uw organisatie?

Heeft u eerder een training gevolgd toen u als OR-lid begon? Of mag uw kennis wel een opfrisbeurt gebruiken? Als u één van bovenstaande vragen met 'Nee' heeft beantwoord, schroom dan niet en verrijk uw (basis)kennis, en maak hier een (nieuwe) goede start!

Kennis

(klik hier)

Samenwerken: investeer in de eigen OR-organisatie

 • Benut u de aanwezige kwaliteiten van álle OR-leden?
 • Werkt u altijd efficiënt en effectief aan uw inspraken en adviesen?
 • Inverteert u in de samenwerking, zowel intern als extern?

Als u weet wat de kracht is van uw mede OR-leden en waar de zwakke punten zitten, is dat een eerste stap. Ook als u inzicht heeft in wat de ‘rode lap’ is van uw bestuurder. Als de (samen)werking nog wel een 'boost' kan hebben, en u heeft op één van de bovenstaande vragen 'met Nee' heeft beantwoord, ontwikkelt u zich dan tot een dynamisch team en  
verbeter de samenwerking hier!

Samenwerken

(klik hier)

Visie: hanteer een eigen OR-agenda

 • Heeft u een visie op hoe, in úw organisatie, inspraak er uit zou moeten zien?
 • Heeft u zich een beeld gevormd over hoe de organisatie het beste er uit zou kunnen zien?
 • Zorgt u als OR voor eigen inhoudelijke (beleids)prio's?

Als u één van deze vragen met 'Nee' beantwoordt, dan kan uw visie nog wel wat aanscherping gebruiken en uw OR-agenda duidelijker worden. Geen nood, wij ontwikkelen graag samen met u uw eigen visie en agenda

Visie

(klik hier)

OR-Invloed

Scoort u minder goed op deze vijf de punten? Of twijfelt u of het ‘niveau’ van uw OR op alle vijf de onderdelen wel voldoende is? Wilt u weten waar u u nog kunt ontwikkelen om meer inspraak en invloed te krijgen als OR? Aarzel dan niet en vraag de korte en effectieve scan aan! Ook als u ‘gewoon benieuwd’ bent hoe u een gesprekspartner met impact wilt worden, met goede inspraak en verregaande invloed: vraag HIER vrijblijvend de scan aan.

Invloed

(vraag hier aan)

Vraag vrijblijvend de scan aan hoe u uw inspraak en invloed kunt vergroten: info@odyssee.nl