Het arbobeleid evalueren is wat een ondernemingsraad doet!

Het eind van jaar nadert. We maken op alle mogelijke manieren de balans op. Wat is er terecht gekomen van voornemens, doelstellingen, targets en de uitdagingen die we het afgelopen jaar zijn aangegaan? Ook in veel organisatiebeleid zit een jaarcyclus. In bijvoorbeeld businessplannen en financieel beleid. Aan het einde van zo'n jaar wordt het gevoerde beleid geëvalueerd. Ook in het beleid voor veilig en gezond werken is het nuttig om minimaal een keer per jaar de balans op te maken. De jaarlijkse evaluatie van het arbobeleid. Hoe is de medezeggenschap daarbij betrokken?

Arbobeleidscyclus

De Arbowet is gebaseerd op de zorgplicht en risicoaansprakelijkheid van de werkgever. Medewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen zonder schade aan hun gezondheid op te lopen. De werkgever moet daarvoor beleid voeren. Dat betekent veiligheids- en gezondheidsrisico's inventariseren, wegen en aanpakken. De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak. Reageren op incidenten is niet genoeg. Volgens artikel 3.4 van de Arbowet moet dit gevoerde beleid regelmatig worden getoetst aan de ervaringen die zijn opgedaan en de genomen maatregelen daarop aangepast worden. Dit alles tezamen wordt wel aangeduid als de arbobeleidscyclus.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft uitgebreide mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het arbobeleid in de eigen organisatie. Immers alle grote onderdelen van het arbobeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is hiermee een belangrijke factor in het bewaken van de arbobeleidscyclus. Onderdeel van die beleidscyclus is de regelmatige evaluatie van het gevoerde arbobeleid.

Actueel

Evaluatie van het gevoerde beleid, hoe belangrijk is dit eigenlijk? Nou mijns inziens erg belangrijk en interessant. Waarom?

  • De I-SZW schatte onlangs dat 30-50% van de bedrijven geen RI&E heeft. Uit onderzoek blijkt overigens dat bedrijven met een ondernemingsraad vaker een RI&E hebben.
  • Steeds duidelijker wordt de schade die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) veroorzaakt. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten, zoals werkdruk. Daarmee is PSA de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.
  • Niet lang geleden zijn de verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts zijn aangescherpt. Het contract met de arbodienstverlener moet hierop worden aangepast.

Praktijk

Dus alle reden om het gevoerde arbobeleid te evalueren. De balans opmaken in het licht van een veilige en gezonde toekomst. Hoe doe je dat als ondernemingsraad en hoe bereid je dat voor? Plan een overleg met de preventiemedewerker of een overlegvergadering met de directie met de jaarlijkse evaluatie van het arbobeleid als enige onderwerp op de agenda!

Alle aspecten

Vind je dit nog niet zo makkelijk of ben je geinteresseerd in eenvoudige checklist, die je als de ondernemingsraad kan gebruiken als leidraad? Contact mij dan zodat ik je die kan toesturen. Je kunt hem dan gebruiken voor de voorbereiding én als de evaluatie. Indien je nog méér wilt weten over alle aspecten van het Arbobeleid dan is hier een OR training voor volgen een slimme beslissing. Kijk hier wat wij hier voor je kunnen betekenen.

Geschreven door Ron Wassenaar Bekijk profiel