Medezeggenschap OR-training ‘Advies-aanvraag’

Informatie
  • Training
  • Gevorderd
Informatie aanvragen

In de OR-training ‘Advies-aanvraag’ wordt u geleerd om, snel én zorgvuldig, beter OR-Advies-aanvragen te behandelen. De OR-trainer licht toe wanneer een advies-aanvraag ook echt adviesplichtig is, wordt er stilgestaan bij hoe je als OR kunt omgaan met een Advies-aanvraag, én leert u hoe u in uw beperkte tijd een gedegen en gefundeerd en OR-Advies uitbrengt.  

Ook is het mogelijk om deze OR-training te gebruiken om zélf als OR een (ongevraagd) advies uit te brengen. In beide gevallen staat de actualiteit in uw eigen organisatie centraal. Zo vormt deze training zich naar uw specifieke situatie.  

U krijgt van de OR-trainer een korte inleiding in de theorie van het adviesrecht, op de wettelijk te volgen procedure, én over het (mogelijke) onderwerp waar het advies over gaat. Vervolgens kunt u plenair, en in subgroepen, de materie verder samen bespreken en kunt u met de OR-trainer ‘begeleid sparren’. Hierdoor vormt u zelf een beeld. waarna en waardoor u uiteindelijk beter een besluit kunt nemen over de uit te brengen Advies-aanvraag.

In de OR-training ‘Advies-aanvraag’ wordt u altijd begeleid door een inhoudsdeskundige, die naast een Cedeo, NRTO, CRBKO, en SCOOR/RMZO-geregistreerde of gecertificeerde medezeggenschap opleider is, ook zijn of haar jarenlange ervaring toepast. Met deze OR-trainer bespreekt u daarnaast welke specifieke onderwerpen (nog meer) nuttig zijn voor u én hoeveel tijd u hieraan wilt besteden.

De OR-training ‘Advies-aanvraag’ is voor gevorderde en ervaren OR-leden die een training willen over hoe zij een Advies-aanvraag het beste kunnen behandelen. Idealiter hebben alle leden die deelnemen ervaring met medezeggenschap in een OR en weten bijvoorbeeld welke mogelijkheden de WOR biedt om gestelde doelen te realiseren. Zij hebben ‘overleg- ervaring’, kennis en inzicht op doelen stellen en wat dit betekent in de uitvoering van het organisatiebeleid.*

* indien u deze benodigde (basis)kennis nog niet heeft en u wilt toch de OR-training ‘Advies-aanvraag’ volgen, dan kan Odyssee Medezeggenschap ook een Training op Maat voor u samenstellen zodat u de basiskennis bijgespijkerd krijgt en (aansluitend) aan de OR-training ‘Advies-aanvraag’ begint.

De trainingslocatie kunt u zelf bepalen. Dit kan dus ook uw werklocatie zijn. Odyssee Medezeggenschap kan u natuurlijk ook adviseren en assisteren bij de keuze van een andere geschikte trainingslocatie.

Vóór de OR-training neemt de OR-trainer contact met u op om samen met u het definitieve trainingsprogramma vast te stellen. U kunt dan aangeven welke specifieke onderwerpen u in de training wilt opnemen. Ook zal de OR-trainer met u de huidige stand van zaken in uw organisatie bespreken om hier zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen. Uiteindelijk wordt hier het programma op afgestemd. Hierdoor vormt de training zich naar uw unieke situatie.

De OR-training ‘Advies-aanvraag’ duurt één dag en bestaat uit twee (aaneengesloten) dagdelen: één ochtend en één middag. Na deze OR-training neemt de OR-trainer (telefonisch) contact met u op. In dit gesprek krijgt u antwoord op mogelijke vragen, die u in de praktijk ervaart bij het geleerde uit de training over het behandelen van een Advies-aanvraag. Op deze manier wordt u ook na het traject verder op weg geholpen door de OR-trainer, indien dit nodig is én kunt u direct toetsen of u het geleerde na de training goed in praktijk brengt.

Na afloop van de OR-training ‘Advies-aanvraag’ weet u of het te behandelen advies 'adviesplichtig' is en zo ja, hoe u in een korte tijd zorgvuldig dit Adviestraject kunt doorlopen om een OR-advies uit te brengen aan uw bestuurder. Daarnaast heeft u een inleiding gekregen over het thema waar de Advies-aanvraag over gaat en kunt met vertrouwen het gesprek aangaan met uw bestuurder. U bent als OR in staat om over het thema inhoudelijk een eigen mening te vormen en een maximale bijdrage te leveren in uw organisatie over dit onderwerp.

Voor de hele ondernemingsraad bedraagt de investering voor deze ééndaagse OR-training ‘Advies-aanvraag’, inclusief een (telefonische) follow up € 2.195,-. Dit is exclusief reiskosten van de trainer naar de trainingslocatie en de eventuele accommodatiekosten. Verder is dit ongeacht hoeveel deelnemers aan de training deelnemen met een minimum van 5 en maximum van 11 OR-leden.