Als OR resultaat krijgen? Goede diagnose is een eerste stap!

Mede auteur Ans van Rooy

Laatst heb ik een OR-advies gegeven bij twee verschillende ingenieursbedrijven. Het ene bedrijf had het andere bedrijf overgenomen en het vermoeden was dat de bedrijven qua stijl en cultuur totaal van elkaar zouden verschillen. Hierdoor was de verwachting dat de toekomstige integratie niet makkelijk zou worden. Zij wilden meer inzicht in elkaars bedrijfsstijlen en hoe de aanpak van de veranderingen zou plaatsvinden.

Invloed

Het lijkt logisch maar toch is het nog niet zo vanzelfsprekend om als nieuwe OR, of zelfs bestaande OR, een gezamenlijk beeld te vormen van ‘de organisatie’. Ik merk vaak dat bij de start van een nieuw OR-team het belangrijk is om aandacht te besteden aan het leren kennen van elkaar én van de organisatie. In een groep, waarbij wij een rondje maken waarbij iedereen iets moet vertellen over de afdeling, valt mij als OR-adviseur verrassend vaak op, dat lang niet iedereen een helder beeld van heeft van de werkzaamheden van zijn of haar buurman.

Eenvoudige vraag

Voor een OR die invloed wil uitoefenen op besluiten, is het kennen van de organisatie belangrijk om zo een goed oordeel te kunnen geven over de verschillende plannen die binnen (zullen) komen. Ook de vraag: hoe komen de plannen in jullie organisatie tot stand (de beleidscyclus) is voor veel OR-en geen eenvoudige vraag. Als je als OR hier geen duidelijk antwoord op hebt, is de kans klein dat je als OR in dit proces een bijdrage kan leveren.

Symptomen

Een goede en belangrijke eerste stap is dan ook een organisatie-diagnose te maken. Het woord ‘diagnose’ komt uit het Grieks en betekent zoiets als: kennis en oordeel. Het geeft een beeld van de huidige situatie waar het bedrijf zich in bevindt.

Vertrouwen

Toen de vraag vanuit de ingenieursbedrijven binnenkwam, ging ik daar natuurlijk graag op in omdat ik van mening ben dat een OR goed geïnformeerd moet zijn en een totaal beeld moet hebben om zijn werk als OR optimaal te kunnen verrichten. Daarnaast ben ik van mening dat samenwerking tussen OR-en van gefuseerde bedrijven een goede leidraad is. Ik was dus eigenlijk erg blij dat beide OR-en het vertrouwen hadden om sámen in een bijeenkomst elkaars beelden en verwachtingen met elkaar wilden delen.

Kleuren diagnose

Op basis van de specifieke vragen van de twee ondernemingsraden, en eerdere ervaringen, stelde ik met beide OR-en vast dat wij aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwé een diagnose van verander-aanpak en organisatiestijl zouden toepassen. Het kleurenmodel brengt vijf verschillende typen van organisaties in beeld, die ieder hun eigen voorkeur laten zien op het gebied van aanpak van veranderingen.

Blauw en rood

In dit specifieke voorbeeld heb ik hetzelfde diagnosemodel gehanteerd voor beide organisaties. De ene organisatie bleek een blauwe voorkeur te hebben. Dit betekent: een duidelijk plan van aanpak van begin tot eind; dus met een blauwdruk in de hand. De andere organisatie bleek een rode voorkeur te hebben: medewerkers moeten gemotiveerd worden door prikkels en beloningsvormen.

Meer begrip

Door de diagnose kregen beide OR-en een duidelijk beeld van de verschillende wensen, die zij in zouden brengen in het komende verandertraject. De diagnose bracht de verschillen aan het licht en  hierdoor konden zij  meer begrip opbrengen voor elkaar en voor elkaars insteek. Door het inzicht dat zij als OR verschillen van voorkeurstijl hadden, verbeterde de onderlinge samenwerking sterk! Vanuit de opgedane kennis en inzichten konden zij ook effectiever met de bestuurders in gesprek gaan over de ontwikkeling van de nieuwe organisatie.

Breed kijken

Voor mij als OR-adviseur is het handig dat er veel organisatie-diagnose modellen zijn, en dat zij ieder hun ‘eigen invalshoek’ hebben. Elk model inzetbaar bij een unieke situatie. De specifieke diagnose bij de OR-en van deze ingenieursbedrijven is een voorbeeld met een duidelijk resultaat. Met dit resultaat wordt er meer grip gekregen op de organisatie waardoor de OR een goede strategie kan uitzetten.

Veranderingen

Is het bovenstaand voorbeeld van de ingenieursbedrijven herkenbaar? Of wilt u meer grip krijgen op uw organisatie? Dan kan een organisatie-diagnose uitkomst bieden. Doordat u een beter beeld krijgt van uw organisatie. Klik hier om er meer over te lezen:

Geschreven door Alberthe te Brake Bekijk profiel