Ans van Rooy

Ik heb heel veel affiniteit met medezeggenschap. Sterker nog, medezeggenschap is voor mij een basisvoorwaarde.

OR-trainer & adviseur medezeggenschap

"Ik heb andragologie gestudeerd, de wetenschap die zich richt op de educatie en vorming van volwassenen. Daarna heb ik bij verschillende organisaties gewerkt. Voordat ik bij Odyssee kwam, heb ik les gegeven in onder meer organisatiekunde. Dit komt in mijn werk bij Odyssee goed van pas.

Ik heb heel veel affiniteit met mijn vakgebied: medezeggenschap. Sterker nog, medezeggenschap is voor mij een basisvoorwaarde. Ik ben een sterk voorstander van gelijkwaardigheid en participatie. Dat kan ik helemaal kwijt binnen mijn vakgebied. Je kunt gerust zeggen dat mijn werk gevoed wordt door idealisme.

Ik sta met een snoeischaar en dat heeft alles te maken met de wilde tuin bij mij thuis. Ik moet continu met de snoeischaar in de weer om de boel in toom te houden!"

 

Laatste artikelen van Ans

Kennis
Hoe je als OR strategisch personeelsbeleid oppakt! Verder lezen