Ans van Rooy

Medezeggenschap vergroot de betrokkenheid van medewerkers in de organisatie

Senior OR-trainer & adviseur medezeggenschap 
(SCOOR/RMZO-geregistreerde MZ-opleider)

"Ik heb andragologie gestudeerd, de wetenschap die zich richt op de educatie en vorming van volwassenen. Daarna heb ik bij verschillende organisaties gewerkt. Voordat ik bij Odyssee kwam, heb ik les gegeven in onder meer organisatiekunde. Dit komt in mijn werk bij Odyssee goed van pas.

“Ik heb heel veel affiniteit met mijn vakgebied: medezeggenschap. Ik ben een sterk voorstander van gelijkwaardigheid en participatie. Dat kan ik helemaal kwijt binnen mijn huidige werkzaamheden. Je kunt gerust zeggen dat mijn werk gevoed wordt door idealisme.

In mijn advieswerk en OR-trainingen begeleid ik veel verandertrajecten van organisaties samen met OR-en. Daarbij vind ik het van belang dat OR-en en medewerkers in een vroegtijdig stadium mee kunnen denken, om een zo groot mogelijke invloed uit te oefenen op proces én inhoud van het verandertraject.

Verder houd ik me veel bezig met organisatie-diagnoses, HR-trends en strategische personeelsplanning. Betrokkenheid van medewerkers en OR bij deze thema’s vind ik van groot belang om zicht te krijgen op de formele en informele processen van de organisatie, en vervolgens eigen uitgangspunten als OR te benoemen.

Hierdoor kun je als OR je invloed op verandertrajecten vergroten. Daarnaast zijn medewerkers en gedragsverandering cruciaal in een verandertraject en is een kwalitatief HR-beleid dus echt ontzettend belangrijk om trajecten ook écht te laten slagen.

Ik sta met een snoeischaar en dat heeft alles te maken met de wilde tuin bij mij thuis. Ik moet continu met de snoeischaar in de weer om de boel in toom te houden! Eigenlijk ook een voortdurend verandertraject!"

Ans is een all round medezeggenschapstrainer en -adviseur en is daarnaast gespecialiseerd in:

 

Laatste artikelen van Ans

Kennis
Hoe je als OR strategisch personeelsbeleid oppakt! Verder lezen