Medezeggenschap Als OR invloed vergroten

Informatie
  • Advies
  • Op maat
  • Op aanvraag
Informatie aanvragen

Als OR kunt u toegevoegde waarde leveren aan het te voeren beleid van een organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat de positie van medewerkers in de hele organisatie op een positieve duurzaam wijze geborgd wordt.

Soms kan een OR het gevoel hebben dat zij onvoldoende grip heeft op het beleid dat gevoerd wordt in hun organisatie. Of zelf onvoldoende het idee hebben wat er allemaal speelt op de verschillende afdelingen.

Als u zich hier in in herkent en denkt zo’n ondernemingsraad te zijn, dan kan Odyssee Medezeggenschap u als geen ander helpen zodat u een betere en volwaardigere gesprekspartner kan worden.

Samen met de OR-adviseur zal de organisatie eerst in kaart worden gebracht zodat er een gedegen ‘organisatie diagnose’ kan worden gemaakt. Hierna zal de OR-adviseur u helpen om op basis van de diagnose een eigen visie te ontwikkelen van waar u als OR naar toe wilt en wat u wilt bereiken.

Door een organisatie diagnose te maken krijgt u meer kennis zaken over uw totale organisatie, bent u zichtbaarder bij uw achterban én weet u wat er onder uw collega’s speelt. In combinatie met uw nieuw gevormde visie krijgt u als OR meer invloed in gesprekken met uw directie. Hierdoor zal u rol en invloed als OR vergroot worden.

Bent u benieuwd wat wij als Odyssee Medezeggenschap voor u kunnen doen? Stel vrijblijvend uw vraag via onderstaande knop.