Medezeggenschap Als OR invloed vergroten

Informatie
  • Advies
  • Op maat
Informatie aanvragen

Als OR kunt u toegevoegde waarde leveren aan het te voeren beleid van uw organisatie. Het is belangrijk dat de positie van medewerkers in de hele organisatie op een positieve, duurzaam wijze geborgd wordt.

Soms kan een OR het gevoel hebben dat zij onvoldoende het idee heeft wat er allemaal op de verschillende afdelingen speelt. Dat zij onvoldoende grip heeft op het beleid dat gevoerd wordt en niet altijd als serieuze partij actief betrokken wordt. 

Als u zich hierin herkent en denkt zo’n ondernemingsraad te zijn, dan kan Odyssee Medezeggenschap u als geen ander helpen zodat u zich een eigen, duidelijk omlijnde mening kunt vormen. Hierdoor kunt u zich ontwikkelen tot een volwaardigere gesprekspartner.

Samen met de OR-adviseur wordt de organisatie in kaart gebracht zodat u een gedegen ‘organisatie diagnose’ ter beschikking heeft. Belangrijker is wellicht het inzicht die u aangereikt krijgt over welk moment van het te vormen beleid (voorbereiding, vaststelling, uitvoering of bijstelling) de invloed van uw OR het grootst is. 

Verder leert u hoe u uw invloed vergroot door om te gaan met uw beschikbare netwerken en hoe dit vergroot. U krijgt gespreksvaardigheden aangereikt en praktische kennis van bruikbare wet- en regelgeving. Hierdoor bent u in staat een eigen visie te vormen, deze vorm te geven, een eigen beleidsagenda op te stellen en deze scherp en duidelijk naar voren te brengen.

Bent u benieuwd wat wij als Odyssee Medezeggenschap voor u kunnen doen? Stel vrijblijvend uw vraag via onderstaande knop: