Alberthe te Brake

Bij medezeggenschap draait het steeds om de vraag: wat is goed voor de organisatie én voor de medewerkers?

Senior OR-Trainer & adviseur ondernemingsraad, medezeggenschap 
(SCOOR/RMZO-geregistreerde MZ-opleider)

Met een achtergrond arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde heb je een mooie opleidingsbasis. Daarna is het van belang om in de praktijk bij verschillende bedrijven het handwerk te leren. Zien en ervaren hoe bedrijven en de medewerkers daarin functioneren.

Het begrip “goed werkgeverschap en goed werknemerschap” is daarbij voor mij van belang. Hoe organiseer je op een prettige manier verantwoordelijkheid naar elkaar.

Via het P&O werk ben ik het advies- en trainingswerk ingegaan. Belangrijk om training en organisatieontwikkeling niet los van elkaar te zien. Mijn vakgebied is uiteindelijk medezeggenschap geworden met alle daaraan verbonden thema’s. Bij medezeggenschap draait het steeds om de vraag: wat is goed voor de organisatie én voor de medewerkers? 

Dat is een afweging die ondernemingsraden anno nu steeds moeten maken. Of het nu om advies bij reorganisatie trajecten gaat, in gesprek gaan over collectieve arbeidsvoorwaarden of inrichtingsvraagstukken rondom (nieuwe) vormen van medezeggenschap. 

Ik heb prachtig werk. Het is afwisselend, het heeft een praktische kant en je hebt altijd met concrete thema’s te maken, die voor mensen en organisaties van belang zijn. Ik probeer mensen er ook steeds bewust van te maken dat de organisatie meer is dan alleen de vierkante meter waar op ze werken. 

Ik houd op de foto een kleurige bril vast. Een bril helpt je om dingen van dichtbij goed te kunnen zien of juist van veraf. Daarom symboliseert een bril voor mij het op verschillende manieren kijken naar een probleem of vraagstuk. Dat is nodig voor het vinden van (het begin van) een goede oplossing."

 

DiSC gecertificeerd:
Lees meer >

Laatste artikelen van Alberthe

Kennis
Samenwerken door de taal van de ander (te kennen) Verder lezen
Kennis
Als OR resultaat krijgen? Goede diagnose is een eerste stap! Verder lezen