Referenties

Hieronder vindt je een greep uit de reacties van deelnemers die een Vitaliteitstraining hebben gevolgd bij Odyssee Vitaliteit.

Doke van 't Hul: 'Training helpt om vitaal te blijven'

"In de jaren dat mijn leeftijdgenoten en ik begonnen met werken, was het vooruitzicht dat je op je 58e met prepensioen zou kunnen. Dat is nu niet meer zo. Wij werken nu door tot ons 67e. Dat is een flink aantal jaren meer. Het is dan belangrijk om je werk en privéleven zo in te richten dat je vitaal blijft, zowel geestelijk als lichamelijk. Zodat je tot aan je pensioen kunt blijven werken op een manier die voor jou en je werkgever prettig is. Daar is de training Fit for the Future op gericht. In dat opzicht vind ik de training zeker geslaagd. Ik ben blij dat ik mij hiervoor heb aangemeld.

De deelnemers kwamen van verschillende vestigingen. We kenden elkaar niet. Ik vond het knap van de trainer dat zij er in die korte tijd een hechte groep van wist te maken, waarbij alle deelnemers openhartig naar elkaar durfden te zijn. Dat deed ze door een vertrouwelijke, veilige sfeer te creëren. Het klikte zo goed in de groep, dat we zelf een terugkomdag hebben georganiseerd, waarbij onze trainer ook aansloot.

In je werk en je privéleven ga je altijd maar door. Maar als je ouder wordt, ga je toch tegen grenzen aan lopen. Het is goed om daarbij stil te staan en hierover na te denken. De training stimuleert je om dat te doen. Zo kwam ik, dankzij de training en gesprekken met de andere deelnemers, tot de bevinding dat ik bepaalde onderdelen van mijn werk eigenlijk minder leuk vind. Met mijn leidinggevende heb ik kunnen overeenkomen dat ik die onderdelen mocht overdragen. Daar is mijn werk een stuk prettiger door geworden. Ik heb het gevoel dat ik nu makkelijker tot aan mijn pensioen plezierig en vitaal kan blijven werken."

Doke van 't Hul is Management Assistant bij DSM in Zwolle. 

Bert Zeegers: 'Goede voorbereiding op mijn boventalligheid'

"Er hadden al meerdere reorganisaties plaatsgevonden, waarbij collega's boventallig werden doordat hun functies vervielen en er geen alternatieven waren binnen het concern. Ik voelde dat dit er voor mij ook aan zat te komen. Het leek me verstandig om mij daar goed op voor te bereiden. Met als insteek: welke wending kan ik mijn carrière geven? Ik wil namelijk graag nog enige tijd blijven werken en nieuwe elementen aan mijn activiteiten toevoegen. Daarom heb ik me toen aangemeld voor de training Fit for the Future.

Ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Om meerdere redenen. In je werkend bestaan word je doorgaans helemaal in beslag genomen door je functie. Door aan deze training deel te nemen, neem je bewust de tijd om over je verdere carrière en je privéleven na te denken. Een aantal andere deelnemers zat in dezelfde situatie als ik. De wederzijdse herkenning van elkaars situatie doet je goed en het helpt om te relativeren.

De cursus heeft mij geholpen om een aantal zaken voor mezelf op een rijtje te zetten en te bedenken hoe ik het allemaal ga aanpakken. De cursus is inspirerend voor me geweest. Bijvoorbeeld om eens in je eigen omgeving te gaan rondkijken naar mogelijkheden. Dat heeft erin geresulteerd dat ik ben gaan deelnemen aan het dorpsoverleg, een orgaan dat een brug vormt tussen gemeenteraad en burgers.

Ik heb mij destijds voor Fit for the Future aangemeld omdat ik vermoedde dat mijn loopbaan bij DSM wel eens zou kunnen eindigen. Maar het is geen uitstroomcursus. Integendeel, hij is bedoeld om oudere werknemers te helpen hun werk op een gezonde en prettige manier te blijven doen. Toch was de trainer flexibel genoeg om ook de mensen die boventallig zouden worden de juiste bagage mee te geven."

 

Roelof Kooman: 'Deskundige en ervaren trainer'

"De training is erop gericht om je laatste werkzame jaren bij je werkgever zo vitaal mogelijk te laten verlopen voordat je met pensioen gaat. De training werd door DSM aangeboden en deelname was vrijwillig. Ik wilde er graag aan deelnemen en ik ben blij dat ik het gedaan heb.

Ik ben in aanleg een kritisch persoon. Dat wil zeggen, ik neem niets zomaar aan. Ik heb zo mijn eigen ideeën en die houd ik niet voor me. Zo ben ik ook de training ingegaan. Ik merkte dat de trainer ruime ervaring had, ook met kritische deelnemers zoals ik. Zij ging steeds goed in op mijn vragen en opmerkingen.

Ik heb nog een aantal werkzame jaren tot aan mijn pensioen. In die jaren wil ik als werknemer waardevol zijn voor het bedrijf. Hieraan werd in de training op een goede manier aandacht besteed."

Roelof Kooman is Bioprocess Manufacturing Specialist bij DSM in Delft.