Traject Young Professionals

Fit for the Future - Neem regie over je leven en loopbaan

Voor wie

Dit trainingstraject is voor Young Professionals tussen de 25 - 35 jaar die regie willen krijgen over hun leven en loopbaan.

Waarom dit trainingstraject?

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat jij als Young Professional veel verwacht van jezelf, je omgeving en de organisatie. Veel meer nog dan vorige generaties willen de meeste Young Professionals succesvol zijn en zich voortdurend ontwikkelen. Van je werkgever verwacht je hiervoor ondersteuning in je ontwikkeling.

Als blijkt dat aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan geeft dit een negatief effect. Het leidt tot een gebrek aan motivatie, mogelijke uitval door burn-out en uiteindelijk tot misschien zelfs een vertrek bij de organisatie. Slecht nieuws voor jou, maar ook voor de organisatie die een hoge prijs betaald bij uitval.

Odyssee Vitaliteit heeft een onderbouwd en bewezen programma ontwikkeld voor Young Professionals dat je leert de regie te pakken rondom je loopbaan. Je krijgt inzicht in je drijfveren en ontvangt praktische kennis over zelfregie binnen je loopbaan. De kans op uitval wordt daardoor een stuk kleiner.

Wat is het resultaat?

Na deelname aan dit trainingstraject ben je in staat om pro-actief regie te nemen en te houden op je carrière. Je bent je bewust van de organisatiecultuur, en hoe jij je hiermee kunt verbinden. 

Je hebt je motivaties, overtuigingen, drijfveren en eigenschappen in beeld gebracht en weet hoe je deze kunt verbinden met jouw werkzaamheden en de organisatie. Je bent in staat zorg te dragen voor je eigen energiebalans en hebt concrete stappen voor jezelf omschreven om je persoonlijke doelen te behalen.

Meer informatie? Download de brochure.
Verder lezen
Toon minder

Voor wie?

Dit trainingstraject is voor Young Professionals tussen de 25 - 35 jaar die regie willen krijgen over hun leven en loopbaan.

Lees onze blogs

Duur van deze training?

Vier dagen training (9.30 tot 16.30) binnen een periode van zes maanden.

Open of incompany?

Deze training volg je via een open inschrijving of incompany*. *Ook mogelijk in het Engels

Inhoud van deze training

De training geeft concrete handvatten aan jouw toekomstverwachtingen. Tijdens het trainingstraject wisselen informatie-uitwisseling, zelfonderzoek en gesprekken met gelijkgestemden elkaar af.

Ook worden er tussen de trainingsdagen intervisie-momenten ingepland waarin je elkaar ondersteunt en met vraagstukken uit de praktijk komt. Ook bestaat de mogelijkheid om persoonlijke coaching in te zetten.

Tijdens deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inzicht in je innerlijke motivatie en drijfveren.
 • Onderzoek en praktische kennis hoe je zelfregie inzet t.b.v. jouw loopbaan.
 • Inzicht in de organisatiecultuur en vaardigheden om je als Young Professional staande te houden. 
 • Verbinding leggen tussen je innerlijke motivatie en drijfveren en de doelstellingen van de organisatie.
 • Praktische tips en inzicht in de optimalisatie van jouw persoonlijke energiebalans.
 • Aan de slag met persoonlijke effectiviteit en het ontwikkelen van een growth-mindset.

Na afloop van dit trainingsprogramma heb je een verbinding gelegd tussen je eigen drijfveren en de complexe wereld om je heen. Je creëert een helder actieplan waarmee je leiderschap kunt nemen over je werk en leven.

Onze visie op leren

Onze leeractiviteiten komen tot hun recht doordat we oog hebben voor de verschillende manieren waarop mensen leren, kennis tot zich nemen en ervaringen opdoen. We zorgen voor variantie in werkvormen en voldoende afwisseling tijdens het traject. In elke specifieke leeractiviteit spelen we in op de wensen en behoeften van de deelnemer(s) van dat moment. 

In al onze cursussen en trainingen passen we deze zes principes toe:

 • Procesmatig leren: leren is een persoonlijke reis.
 • Personaliseren van leren: praktisch toepasbaar in je eigen praktijk, maatwerk op het individu. Je bent zelf kennisdrager.
 • Sociaal leren; leren van gelijkgestemden en met elkaar in dialoog.
 • Context gericht leren: starten vanuit eigen ervaring.
 • Resultaatgericht leren: de training levert een concreet resultaat op.
 • Zelfsturend leren: zelfonderzoek en eigen regie houden.
Vragen over dit traject?