Trainingsprogramma Young Professionals

Neem regie over je leven en loopbaan

Waarom deze training?

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat Young Professionals veel verwachten van zichzelf, hun omgeving en de organisatie. Veel meer nog dan hun vorige generaties willen zij succesvol zijn en zich voortdurend ontwikkelen. Van hun werkgever verwachten zij hiervoor ondersteuning in hun ontwikkeling.

Als blijkt dat aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan geeft dit vaak een negatief effect. Het leidt tot een gebrek aan motivatie bij medewerkers, uitval door burn-out en een uiteindelijk vertrek bij de organisatie. De organisatie betaald de prijs bij uitval en er is een hoge mate van verloop.

Odyssee Vitaliteit heeft een onderbouwd en bewezen programma ontwikkeld voor Young Professionals die hen leert regie te pakken rondom hun loopbaan. De kans op ziekteverzuim wordt daardoor kleiner, deelnemers aan dit programma zijn gemotiveerder en het verloop binnen de organisatie daalt aanzienlijk. 

Meer informatie? Neem contact op...
Verder lezen
Toon minder

Inhoud van deze training

De training geeft concrete handvatten aan de toekomstverwachtingen van Young Professionals. Tijdens het trainingstraject wisselen informatie-uitwisseling, zelfonderzoek en gesprekken met gelijkgestemden elkaar af.

Ook worden er tussen de trainingsdagen intervisie-momenten ingepland waarin Young Professionals elkaar kunnen ondersteunen met vraagstukken uit de praktijk. Ook bestaat de mogelijkheid om persoonlijke coaching in te zetten.

Tijdens deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inzicht in de innerlijke motivatie en drijfveren.
  • Onderzoek en praktische kennis hoe je zelfregie inzet t.b.v. jouw loopbaan.
  • Inzicht in de organisatiecultuur en vaardigheden om je als Young Proffesional hierin staande te  houden. 
  • Verbinding leggen tussen jouw innerlijke motivatie en drijfveren en de doelstellingen van de organisatie.
  • Praktische tips en inzicht in de optimalisatie van jouw persoonlijke energiebalans.
  • Aan de slag met persoonlijke effectiviteit en het ontwikkelen van een growth mindset.

Na afloop van dit trainingsprogramma hebben de Young Professionals een verbinding gelegd tussen hun eigen drijfveren en de complexe wereld om hen heen. Ze creëren een helder actieplan waarmee ze leiderschap kunnen nemen over werk en leven

Voor wie?

Dit trainingsprogramma is voor Young Professionals tussen de 25 - 35 jaar die regie willen krijgen over hun leven en loopbaan.

Duur van deze training?

Zevendaagse dagtraining (9.30 tot 16.30) verspreidt over 7 maanden. Inclusief tussentijdse intervisie.

Locatie van deze training?

Deze training kan incompany worden gegeven, op een externe locatie naar keuze of online.

Wat is het resultaat?

Na deelname aan dit  trainingsprogramma zijn deelnemers in staat om proactief regie te nemen en te houden op hun eigen carrière. Ze zijn zich bewuster van de organisatiecultuur, hoe ze zich hiertoe verhouden en hoe ze hierin dicht bij zichzelf kunnen blijven.

De deelnemers hebben hun eigen motivaties, overtuigingen, drijfveren en eigenschappen in beeld gebracht en weten hoe ze deze kunnen verbinden met de eigen werkzaamheden en de organisatie. Ze zijn in staat zorg te dragen voor hun eigen energiebalans en hebben concrete stappen voor zichzelf geformuleerd om hun persoonlijke doelen te verwezenlijken.

Meer informatie? Neem contact op.
Verder lezen
Toon minder