'Van de deelnemers hoor ik terug dat de cursus eraan bijdraagt dat ze meer bewust naar hun pensioen toe leven.'