Nienke Wiersma

‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts oneindig nieuwsgierig’. Albert Einstein

Waarom heb je gekozen voor dit vak?
Tijdens mijn studietijd fietste ik eens door de stad waar ik woonde. Er liep me een excentrieke man tegemoet die een winkelkar voortduwde waarin zijn hele hebben en houwen leek te zitten. Eerder zou ik een oordeel hebben gehad over de man. Ik zie me nog fietsend door de stad terwijl ik dacht: ‘Hoe is deze man geworden zoals hij nu is? Wat is zijn verhaal? Waar komt hij vandaan?’ 
Dat andere perspectief gaf me een nieuwsgierigheid die alles in een ander licht zette. De ander leren kennen, begrijpen wat diegene beweegt, wat iemand heeft gevormd. Ik heb in de jeugdhulpverlening, bij een HR-adviesbureau en bij Odyssee’s zusterorganisatie SBI Formaat gewerkt en altijd heeft de interesse in mensen voorop gestaan. 
Daaruit vloeit voort dat ik graag bijdraag aan het ontdekken van iemands mogelijkheden of het vergroten van kennis om zo leven en werk vorm te geven zoals diegene het wil. Deze interesse heeft me tot coach en trainer gemaakt. 

Hoe doe jij je werk?
Ik ga graag met de mensen met wie ik werk op onderzoek uit. Ik ben niet de trainer die alle antwoorden heeft. Mensen weten vaak prima wat ze wel en niet willen. Door samen op zoek te gaan naar leerbehoeftes, wensen en verlangens komen we tot antwoorden en plannen om naar een wenselijke situatie te komen. In mijn werk zit mijn kracht in het verbinden van mensen met zichzelf en elkaar. Ik hou van interactie en plezier. Ik geniet van diepgang en onderzoeken waar gedrag vandaan komt. Ik wil een ander echt kennen en daarin ook mezelf laten zien. Door kleine stappen te definiëren en haalbare doelen te stellen kan er verandering plaatsvinden.

Wat doe je?
Ik geef trainingen aan medewerkers, leidinggevenden en teams over generatiemanagement en werkgeluk. Daarnaast verzorg ik losse workshops en coach ik medewerkers op individuele basis. Ook begeleid ik (intervisie)trainingen voor senior medewerkers in de laatste jaren van hun loopbaan en geef ik meerdaagse Pensioen in Zicht cursussen. Daarnaast ben ik vanuit mijn eigen praktijk personal coach voor vrouwen en werk ik als extern vertrouwenspersoon.