‘Goed uitwerken’ is ook goed werkgeverschap

Prijzen te over voor de beste dit, voor beste dat en ook voor de beste werkgever. Maar bent u dat ook in de laatste werkperiode van uw medewerkers? Voor de medewerkers die soms na jaren ‘trouwe dienst’ de organisatie gaan verlaten? Of is uw aandacht vooral gericht op de komende en jongere medewerkers, omdat dat uw werkend kapitaal is? Heel vaak is het nog zo dat het gros van de werkgevers voor het laatste antwoord kiest.

Kennis behouden

En dat is best jammer want net zoals iemand ‘goed inwerken’, bestaat er ook iets zoals iemand ‘goed uitwerken’. En dit uitwerken, het op een goede manier afscheid nemen van een medewerker, levert een werkgever meer op dan je in eerste instantie zou denken. Een goede uitwerkperiode vergroot de kans op een juiste overdracht van jarenlang vergaarde kennis. Iets wat essentieel kan zijn voor de bedrijfsvoering omdat belangrijke kennis zo behouden blijft.

Ambassadeur voor het leven

Daarnaast is het een opstap voor de komende ex-medewerker om in de toekomst te fungeren als ambassadeur voor de organisatie. Dat kan in praktische vorm bijvoorbeeld doordat een medewerker mogelijk nog inzetbaar is als rondleider of examinator. Dit ambassadeurschap heeft positieve invloed op het Imago van de organisatie waardoor het naar de buitenwereld laat zien dat het een goed werkgeverschap beoefent. En dat heeft ook effect op (toekomstige) medewerkers, die van alle leeftijden zijn!

Moment van pensionering

Verder helpt een ‘goede uitwerkperiode’ een medewerker die moeite heeft met zijn of haar komend pensioen. Hoe raar het voor sommigen ook klinkt, maar voor de meeste mensen is het een hele stap om te beslissen wanneer zij gaan stoppen met werken. Het afsluiten van een periode van soms wel 50 jaar! Het helpt de medewerker enorm als de werkgever zich van dit gegeven bewust is en hem of haar ook tegemoet komt in dit beslissingsproces.

‘Goed uitwerken’ doe je zo

Organisaties die ik tegenkom adviseer ik om stil te staan bij het goed uitwerken. Ik geef hen de volgende tips om de medewerker te helpen bij dit proces van het met pensioen gaan:

1. Vraag de medewerker hoe hij of zij het afscheid zichzelf voorstelt.  
Ik merk dat dit door de drukte van alledag bij velen nogal eens verwaarloosd kan worden. En daarentegen wordt het enorm gewaardeerd bij medewerkers als dit wel goed wordt gedaan. Dat zij als medewerker de regie zoveel mogelijk in handen kunnen hebben in dit proces, binnen de gestelde kaders

2. Biedt de vertrekkende medewerker een exit gesprek aan.   
In dit gesprek kan de persoon vertellen wat er in deze laatste periode is opgevallen en daar kan je als werkgever je voordeel mee doen. Nieuwe, jonge medewerkers én vertrekkende medewerkers kunnen haarfijn en vrij vertellen wat er volgens hen beter kan. Aandacht werkt ook in deze periode enorm.

3. Regel een goede overdracht.   
De medewerker beschikt vaak over een enorme ervaring en veel kennis. Een gesprek over overdracht van zaken is essentieel. De medewerker voelt zich gehoord en u weet voldoende om te kijken welke kennis u wel en welke u niet wil gaan gebruiken na afloop. Een ‘win-win’ situatie dus.

4. Stuur de medewerker tijdig naar een Pensioen in Zicht cursus.  
Bij werknemers die ontslagen worden is een transitievergoeding gebruikelijk om hen zo een nieuwe richting mee te geven. Door een Pensioen in Zicht cursus biedt je ook komende gepensioneerde werknemers die mogelijkheid, om hen te begeleiden naar een nieuwe toekomst. Een jaar of half jaar voor pensionering is een goed moment.

Positief effect

Zo’n cursus wordt overigens nog al eens onderschat. Ik krijg vaak terug dat de werknemer deze cursus als een enorme blijk van waardering ziet voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij de organisatie. Deze medewerker bind je blijvend als ambassadeur aan je organisatie. Daarnaast gaat er een groot positief effect uit naar de zittende werknemers. Je geeft met je personeelsbeleid aan dat iedereen in de organisatie ertoe doet.

Trots

Deelnemers aan de cursus worden zich sterker bewust van wat het werk voor hen heeft betekend en blijven vaak trots vertellen over hun organisatie waar zij gewerkt hebben. Wil je als werkgever je medewerkers met een goed gevoel je organisatie laten verlaten, dan kan een Pensioen in Zicht-cursus hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Bij Odyssee Pensioen in Zicht hebben wij het grootste aanbod in varianten dus er zit er altijd één bij die passend is.

Wilt u meer weten waarom een Pensioen in Zicht cursus belangrijk is voor oudere werknemers en meerwaarde heeft voor werkgevers? Kijk ook dan eens hier.