Generatiemanagement op de werkvloer

Stoppen met werken

Joop leek een stille man. Tijdens de kennismaking op de eerste dag van de Pensioen in Zicht cursus vertelt hij vrij weinig. Wel luisterde hij aandachtig naar alle andere deelnemers. En vooral zijn ogen zijn aanwezig. Die kijken vrolijk in het rond. In het kort schetst hij zijn loopbaan als hij aan de beurt is: na een paar omzwervingen ging hij bij een gemeente werken. Samen met zijn vrouw was hij verhuisd naar Brabant, kreeg er kinderen en was onlangs voor het eerst opa geworden. Over drie maanden kwam zijn eerste pensioendag.

Zijn vrouw, die mee was, praat honderduit. Het contrast tussen hen beiden intrigeert me. Zij vrij druk en openhartig. Hij veel stiller en gesloten. Althans, dat dacht ik, totdat de hoogte- en dieptepunten van zijn loopbaan ter sprake komen en de impact van het werk op zijn inzetbaarheid had. Joop vertelt dat hij in zijn werk een flinke knauw heeft opgelopen. Hij had zich gespecialiseerd als consulent bij de Sociale Dienst. Dat was erg mooi werk: mensen die het niet breed hadden ondersteunen met een uitkering en bij het vinden van een baan. Vol enthousiasme vertelt hij er over. Totdat het mis ging.

Steeds vaker vond hij zijn cliënten lastig en veeleisend. Ook kreeg hij bedreigingen, eerst alleen op zijn werk, later kwamen de dreigtelefoontjes ook thuis! Op een dag ging een cliënt met hem op de vuist. Hij sloeg terug, had hij misschien niet moeten doen, want daarna liep het echt uit de hand. Hij hield er een forse hersenschudding aan over, talloze blauwe plekken en bovenal een geknakt vertrouwen. Joop is bijna een jaar thuis gebleven.

Hij heeft in die tijd veel steun gehad van zijn collega’s, zijn leidinggevende en de directie van de gemeente. Maar, hij wist een ding zeker: nooit meer terug naar een spreekkamer met een bijstandscliënt. Hij kreeg een beleidsbaan. Erg enthousiast is hij daar nooit over geworden. Hij miste het contact met mensen, maar wilde ook nooit meer zo’n incident als toen meemaken. Hij overwoog serieus om te stoppen met werken, maar dat kon financieel nog niet.

Aantrekkelijke werkgever

Hij is met zijn leidinggevende gaan praten. Hier kwam een verrassende nieuwe taak uit. Het werk van de consulenten bij de Sociale Dienst was zoveel complexer geworden dat er behoefte was aan een coach met ruime ervaring in het werk. Dat was iets voor Joop! Hij begeleidde zijn collega’s, die vaak een heel stuk jonger waren. Hij genoot van de energie van zijn jongere collega’s en hielp hen met zijn overzicht, tact en inlevingsvermogen. “Eigenlijk zijn deze laatste jaren van mijn loopbaan wel de mooiste,” zo vatte Joop het samen.

De gemeentelijke organisatie waar Joop werkte, zegt een aantrekkelijke werkgever te willen zijn én maakt dit in de praktijk ook waar. Joop heeft zich altijd gesteund gevoeld door zijn leidinggevende, de HR-mensen en het hoger management. Zij zetten de toon als het om goed werkgeverschap gaat. Er bleek voldoende aandacht te zijn voor de ups en downs in een individuele loopbaan en ook was er oog voor uiteenlopende behoeften van de verschillende generaties medewerkers. Aandacht voor specifieke competenties van jongeren én ouderen.

Jongere medewerkers

Men is bereid iets met die verschillen te doen en op zoek te gaan naar arrangementen die passen bij de specifieke mens en medewerker. Dat maakt een werkgever aantrekkelijk. Ouderen willen er langer doorwerken en nieuwe, jongere medewerkers solliciteren er graag. De focus op oudere medewerkers is dus essentieel in goed doordacht personeelsbeleid. Oudere medewerkers die afscheid gaan nemen horen hier bij.

Joop maakt aan het eind van de cursus duidelijk hoe blij hij is, dat hij zijn verhaal heeft verteld en is trots bij een organisatie te werken die deze loopbaan mogelijk maakte. Hij heeft in al die jaren regelmatig opleidingen en trainingen gevolgd. De Pensioen in Zicht cursus is voor hem een mooi sluitstuk. Het past naadloos in het totale opleidingspakket dat de gemeente aanbiedt. En het is voor hem een extra zetje om de laatste paar maanden naar hartenlust aan het werk te blijven: het begeleiden van jonge collega’s. Als zij hem na zijn pensioen nog eens zouden vragen? Over zijn positieve antwoord hoeft hij niet lang na te denken!

De loopbaan van Joop illustreert hoe goede begeleiding van oudere medewerkers, tot en met hun pensioen, positief effect heeft op de begeleiding van jongeren in de organisatie. Goed werkgeverschap gaat niet alleen over aandacht voor jongere medewerkers om hen binnen te halen en te houden. Ook welgemeende aandacht voor oudere medewerkers is belangrijk. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking. Een Pensioen in Zicht cursus hoort hier bij.

Meer informatie?

Wil je meer weten waarom een Pensioen in Zicht cursus belangrijk is voor oudere werknemers en meerwaarde heeft voor jou als werkgever? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geschreven door Hans de Jong Bekijk profiel