OR van Amsterdamse brandweer stapt op

De ondernemingsraad (OR) van de brandweer Amsterdam stopt ermee. Het besluit tot opheffing is genomen omdat er volgens de voorzitter geen progressie is geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de OR.

Omgangsvormen

De OR heeft een brief geschreven aan de medewerkers van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Daarin staat dat de verhoudingen en omgangsvormen “tot een bedroevend laag niveau” zijn gedaald. Ook is er “tot op heden, ondanks alle inspanningen, geen fatsoenlijk overleg mogelijk”. Een ander struikelblok is dat er tussen de korpsleiding en de OR geen zakelijke relatie meer bestaat waardoor “er niet onbevooroordeeld gesproken of overlegd kan worden”. Dat brengt volgens de OR het bedrijfsbelang van de medewerkers van de brandweer in gevaar.

Cultuurverandering

De relatie tussen de or en de korpsleiding is al een tijd gespannen. In 2016 werd commandant Leen Schaap aangesteld met als opdracht de cultuur bij de hoofdstedelijke brandweer te veranderen. Die zou worden gedomineerd door discriminatie en racisme. Schaap trad daar hard tegen op, onder meer met een later door de rechter teruggedraaid ontslag van een racistische brandweerman, maar dat bevorderde het vertrouwen tussen korpsleiding en uitrukdienst niet. Met de OR werd weinig overlegd.

Kritiek op OR brandweer

Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan gooide in 2017 olie op het vuur door te stellen dat de or vernieuwing zou tegenwerken en discriminatie binnen de organisatie niet zou tegengaan. Die reageerde vervolgens op de aantijging door (onder meer) de korpsleiding te beschuldigen van eenzijdige berichtgeving. Commandant Schaap zal per 1 oktober worden vervangen, kondigde burgemeester Femke Halsema in mei aan. Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond gaf Schaap vorige week nog gelijk in zijn kritiek op onder meer “de maffia van de medezeggenschap”.

Wanneer er nieuwe OR-verkiezingen zijn bij de brandweer, is nog niet bekend.

 

Bron: OR-net