Duurzame Inzetbaarheid zet je niet zomaar op de OR-agenda!

Het nut en de noodzaak van Duurzame Inzetbaarheid voor OR-en.

We weten het inmiddels wel. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt en we moeten allemaal langer doorwerken. Voor de één is dat een groot plezier is en voor de ander is het een opgave. Bij deze laatste groep zie je dat medewerkers op den duur minder productief worden en het risico lopen dat ze niet meer aan de eisen van hun werk kunnen voldoen. Een onderwerp dat ook voor OR-en belangrijk is en waarmee in de praktijk vaak mee wordt geworsteld.

Ziekteverzuim

Als medewerkers niet meer aan de eisen van hun werk kunnen voldoen, is dat een belangrijk probleem want dit kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim in verschillende vormen. In de afgelopen jaarlijkse Arbo rapportage meldt TNO bijvoorbeeld dat ongeveer een kwart van het ziekteverzuim verband houdt met fysieke belasting en nog eens een kwart met overspannenheid en burn out-klachten. 

Toegevoegde waarde

Een van de redenen hiervoor is dat in deze dynamische wereld vaardigheden van medewerkers snel verouderen. Dit wil overigens niet zeggen dat deze medewerkers helemaal geen toegevoegde waarde meer voor het bedrijf kunnen hebben. Zij dienen alleen anders ingezet te worden waardoor zij voor de organisatie behouden blijven. Met deze vorm van Duurzame Inzetbaarheid doelen we op het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

De nut en noodzaak van Duurzame Inzetbaarheid voor een OR

Managen van werkbelasting en belastbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid gaat in wezen dus om het managen van de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerkers (draaglast en draagkracht). Waarbij zowel de werkbelasting als de belastbaarheid van medewerkers steeds verandert. En zowel de medewerker als ook de werkgever hebben allebei hun verantwoordelijkheid hier in. Duurzame Inzetbaarheid is overigens niet alleen van belang voor oudere medewerkers, maar eigenlijk voor medewerkers in alle fasen van hun carrière waarbij jonge medewerkers voor een deel andere behoeften hebben dan oudere medewerkers. 

Zeven tips voor OR-en

Vaak wordt de noodzaak van Duurzame Inzetbaarheid door OR-en wel onderschreven maar ontbreekt het hen aan handvatten om het in de praktijk op de agenda te zetten. Toch hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Als Odyssee Medezeggenschap werken wij zelf met een aantal aanknopingspunten waardoor je als OR ver kunt komen. Voor OR-en die snel aan de slag willen met Duurzame Inzetbaarheid hebben wij de volgende tips:

  1. Check wat er in de ‘Risico inventarisatie en evaluatie’ en in het ‘Plan van Aanpak’ staat over werkbelasting en belastbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers. Inclusief de knelpunten en de maatregelen. Stof deze weer eens af en maak ze bespreekbaar. 
  2. Ga met de bestuurder en HR in gesprek over strategisch personeelsmanagement. Wat is hierbij de ambitie? Wat vraagt dat van de kwantiteit en de kwaliteit van de personeelsbezetting en hoe komen we daar? Probeer tot een gezamenlijk visie te komen!
  3. Check de CAO: veel zogenaamde ‘ontzien maatregelen’ zijn er uit gehaald. Maatregelen en middelen om Duurzame Inzetbaarheid te bevorderen zijn er soms voor in de plaats gekomen. Denk aan vitaliteit en ontwikkelbudget!
  4. Neem als OR het initiatief zodat Duurzame Inzetbaarheid een vast onderdeel wordt in de jaargesprekken met medewerkers.
  5. Zorg dat Duurzame Inzetbaarheid in de organisatie kan gaan leven door het een speerpunt te maken van de OR.
  6. Ook als OR mag je en moet je soms externe deskundigheid inschakelen om je eigen doelen met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid te realiseren. Doe dit als je er niet uit komt!
  7. Ten slotte geef het niet op! Wees volhardend door er steeds opnieuw aandacht voor te vragen.

Blijft het een lastig onderwerp? Overweeg dan serieus de inzet van externe deskundigheid op dit punt. Als Odyssee Medezeggenschap hebben wij meerdere OR-en op weg geholpen met positief resultaat tot gevolg. Wil je op weggeholpen worden om Duurzame Inzetbaarheid vorm te geven? Neem dan gerust contact met mij op zodat wij jouw specifieke situatie kunnen bespreken.

Geschreven door Ron Wassenaar Bekijk profiel