Meer over de cursusonderwerpen

In onze Pensioen in Zicht cursus besteden wij aandacht aan vijf verschillende levensgebieden:

  1. Werk en prestaties 
  2. Sociaal netwerk
  3. Gezondheid en vitaliteit
  4. Materiële situatie
  5. Waarden en inspiratie

1. Werk en presteren     
Werken is ook het vervullen van plichten en dit kan voldoening geven vanuit het idee dat anderen op u kunnen rekenen en u op anderen. Nu u gaat stoppen met werken, valt dit weg. Hoe gaat u hiermee om? 

Het effect van ‘gebonden tijd’ is dat er daarnaast ‘vrije tijd’ ontstaat. Tijdsbeleving is verschillend als je verschillende soorten tijd hebt. U krijgt binnenkort heel veel ‘vrije tijd’ hoe gaat u die invullen? 

Iets te doen hebben, iets om handen hebben, iets presteren geeft ons vaak een goed zelfgevoel. Niemand verveelt zich graag. Sommige mensen zitten nooit stil. We kunnen onderscheid maken tussen noodzakelijke, nuttige, plezierige, zinvolle bezigheden. Hier staan wij in de cursus bij stil.

2. Sociale contacten en communicatie  
Via het werk ontmoet men andere mensen. Dat versterkt het gevoel van ‘ergens bij horen’ en deel uit maken van een groep, team of afdeling. Samen praten over het werk en over persoonlijke interesses en goede onderlinge contacten bevorderen een prettige (werk)sfeer. 
Een netwerk van mensen om je heen, waarmee regelmatig contact is, is van belang voor het welzijn en welbevinden. Hoe ziet dat er nu en straks uit en hoe kunt u contacten behouden en eventueel nieuwe contacten aangaan? Uw andere maatschappelijke positie biedt nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Een goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Wat is daarbij belangrijk?

3. Gezondheid en vitaliteit  
Hoe kunt u uw eigen gezondheid en vitaliteit in de komende levensperiode positief blijven beïnvloeden? En hoe kunt u uw kwaliteit van leven, waar lichaam en geest hand in hand gaan, behouden? Wij hebben aandacht voor gezonde voeding, beweging en goede conditie. Werken brengt van buitenaf structuur in uw leven. Het levensritme (dag- en nachtritme, week- en maandritme, jaarritme) wordt voor een groot deel bepaald door de aard van uw werk. Een aandachtspunt is dan ook de veranderingen in het gewone dagelijkse levensritme, structuur en vaste gewoontepatronen. 

4. Materiële situatie  
Inkomen wordt grotendeels door de mensen verworven door werk. Met uw werk verdient u uw geld en kunt u daarmee zorgen voor 'brood op de plank'. Het voorziet in het levensonderhoud van uzelf en uw eventuele gezin. In de cursus wordt stilgestaan bij praktische informatie over financiële zaken, zoals erfrecht, belastingen, sociale uitkeringen e.d. pensioengelden, -regelingen en -uitkeringen en financiële zekerheid. 

Het financiële plaatje. Zijn er (grote) uitgaven die u nu al kunt voorzien zoals achterstallig onderhoud of praktische aanpassingen in en om het huis voor later. Daarnaast is er aandacht voor nut en noodzaak voor het maken van een testament en wanneer is het slim om een schenking te doen aan je (klein)kinderen of anderen. 

5. Waarden en inspiratie   
Door te werken krijg men ontplooiingsmogelijkheden. De kans om de vakkundigheid te vergroten en prestaties te verbeteren. Verantwoordelijkheid dragen en samenwerken met anderen. Inventiviteit en creativiteit worden aangesproken en tijdens dit proces ontwikkelt men zelfkennis en mensenkennis. In de cursus wordt hierbij stilgestaan nu uw situatie gaat veranderen. 

Iets zinvols maken, iets creëren waar anderen voordeel van hebben, geeft iemand het idee met iets zinnigs bezig te zijn. Het maakt daarmee inspanningen van betekenis. In de cursus wordt aandacht geschonken aan de geestelijk welzijn, persoonlijke kracht- en inspiratiebronnen en levensidealen. Er wordt dieper ingegaan op de visie van het ouder worden en op ouderen in de samenleving.

Bekijk de cursuskalender

en boek direct uw cursus

Download het programma

Lees de informatie op je gemak nog eens door