SCOOR en Register MZ-opleiders fuseren

Per 1 juli 2019 fuseren de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO). Met de nieuwe Stichting SCOOR-RMZO ontstaat een keurmerk voor alle opleiders.

De stichting wordt ondergebracht bij de Sociaal Economische Raad (SER), die veel kennis en expertise over medezeggenschap in huis heeft. Dit past ook bij de wettelijke taak van de SER om de medezeggenschap te bevorderen. De SER stelt capaciteit beschikbaar om het bestuur van SCOOR-RMZO te ondersteunen bij de werkzaamheden.

Bundeling van krachten

De bundeling van krachten draagt volgens de betrokken besturen bij aan de kwaliteitsbevordering van opleidingen in de medezeggenschapsmarkt. SCOOR had de naam een keurmerk te zijn van grote opleidingsinstituten en RMZO zou er juist zijn voor de kleinere bureaus en ZZP’ers.

Het RMZO vindt dat het register van medezeggenschapsopleiders een grotere naamsbekendheid verdient onder ondernemingsraden en PvT. De samenwerking met SCOOR en de steun van de SER moeten dat mogelijk maken.

Certificering en registratie

De Stichting SCOOR-RMZO heeft vijf bestuursleden met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps-professionals (BVMP) en de Branchevereniging medezeggenschap (BVMZ). De onafhankelijke voorzitter is de huidige SCOOR-voorzitter Fieke van der Lecq.

De taak van de stichting is opleidingsinstituten voor medezeggenschap certificeren (door een kamer ‘Certificering’) en trainers registreren (door de kamer ‘Registratie’). Beide kamers voeren het beleid van het bestuur uit en doen voorstellen aan het bestuur over certificering en registratie.

Wegwijzer voor ondernemingsraden

Scholing is voor leden van ondernemingsraden essentieel om de kwaliteit van medezeggenschap te bevorderen. Scholen kan op verschillende manieren. Veel ondernemingsraden kiezen voor een externe trainer of een opleidingsinstituut. Het aanbod van trainingen is groot. SCOOR-RMZO maakt ondernemingsraden wegwijs door een overzicht te geven van instituten en/of trainers met een kwaliteitskeurmerk, en wat dat in de praktijk voor de medezeggenschap betekent.

SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsinstituten en registratie van trainers in een kwaliteitsregister. Zo weten ondernemingsraden en bestuurders dat deze instituten en trainers garant staan voor kwalitatief goede cursussen en trainingen.

Een trainingsbureau dat is gecertificeerd door SCOOR-RMZO:

  • heeft aantoonbare ervaring met maatwerk- en/of standaardcursussen op het gebied van medezeggenschap;
  • heeft de bedrijfsvoering op kwaliteitswaarborging op orde;
  • staat garant voor een goede match tussen de vraag van de or en de inzet van de eigen expertise (intakegesprekken);
  • zet de juiste interne en externe expertise in;
  • zorgt voor adequate vervanging bij verhindering van een trainer;
  • doet met regelmaat aan intervisie.

De website van SCOOR-RMZO is vanaf 1 augustus 2019 actief onder de naam www.scoor-rmzo.nl. Tot 1 augustus 2019 zijn nog de afzonderlijke websites te raadplegen.

 

Bron: Secretariaat SER.