Ahold Delhaize en OR ruziën over gebruik privételefoons

Ahold Delhaize is volgens zijn centrale ondernemingsraad (COR) ‘te kort door de bocht’ geweest met het kiezen voor een oplossing waarbij medewerkers een privé-apparaat moeten gebruiken voor het regelen van werkgerelateerde zaken.

Dat zegt Ron Lance, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van Ahold Delhaize. ‘De twofactor-authenticatie voor de ziekteverzuimtool was een vereiste vanuit de AVG-wet en was voor nu alleen zo ‘oplosbaar’, en dat was voor ons te kort door de bocht’, laat Lance weten.

Kort geding

De COR had een kort geding over dit onderwerp aangespannen dat op 30 augustus jongstleden zou dienen bij het kantongerecht in Zaandam. Het heeft echter niet plaatsgevonden. Lance: ‘Beide partijen zijn tot het laatste moment in dialoog gebleven en hebben een consensus bereikt.’ Er is volgens hem afgesproken om het kort geding aan te houden tot 1 december. ‘Dit houdt in dat de bestuurder samen met de COR een projectgroep gaat vormen, met als doel een gezamenlijke visie te ontwikkelen hoe Ahold privé en werk goed gescheiden kan houden’, aldus de COR-voorzitter.

Twofactor-authenticatie

De aanleiding van de discussie is een zogeheten twofactor-authenticatie die ingesteld werd voor de tool waarmee Ahold-leidinggevenden het ziekteverzuim regelen en waarin ziektegegevens worden verwerkt. De tool is daardoor alleen te benaderen als de medewerker via een tweede apparaat of smartphone bevestigt dat hij het programma wil gebruiken, veelal is dat een privé-apparaat. Het gaat volgens een anonieme bron aan Distrifood om 7800 leidinggevenden binnen de organisatie die met hun persoonlijke smartphone het werkprogramma moeten benaderen. 

Werk en privé

De centrale ondernemingsraad wil vooral voorkomen dat er meer van dit soort oplossingen worden doorgevoerd door Ahold Delhaize, zonder dat vooraf met de raad en met ondernemers wordt overlegd. ‘De COR ziet of voorziet een toename van apps en dergelijke die nu en in de toekomst gedownload moeten worden om werkzaamheden ten behoeve van de werkgever te verrichten.

Door dergelijke ontwikkelingen vervaagt de grens tussen werk en privé steeds meer’, aldus de bron. Tevens is volgens hem het omgaan met de registratie van de persoonsgegevens een punt van aandacht. ‘Vraag is of er niet alternatieven moeten worden opengesteld voor diegenen die hier moeite mee hebben.’

WOR-boek

Lance noemt nu dat de projectgroep is opgestart om discussies zoals deze over de ziekteverzuimap in de toekomst te voorkomen. ‘Als COR zijn wij voor strategische medezeggenschap, dus samen, in plaats van medezeggenschap met de WOR in de hand. Dus nu het samen weer vlotgetrokken is, kan het WOR-boek weer in de kast.

De WOR staat voor Wet op de ondernemingsraden. Als u weet hoe de WOR-wetgeving in elkaar zit, is dit een basis en ontstaat er ruimte voor verbetering. Deze basis geeft u de kans zodat u alles uit uw OR kunt halen en deze kennis goed kunt toepassen. Bent u op de hoogte van alle wetten binnen een OR? Klik op deze pagina om meer te leren over de WOR.

 

 

Bron: Distrifood