Training TOPFIT

Een training over werk en fit blijven voor 55+

Terug naar vorige pagina


Tijdens het TOPFIT programma van Odyssee Vitaliteit staat bewustwording op je werk en op je leven centraal. TOPFIT is een praktisch traject voor de individuele medewerker van 55+ die toe is aan herbezinning van werk en leven. Tijdens een training van drie losse dagen ga je actief aan de slag met jouw (werk)toekomst met oog voor vitaliteit en het maken van concrete stappen. 

Dertig tot vijfendertig jaar geleden begon je aan je eerste betaalde baan. In die jaren heb je heel veel meegemaakt. Collega’s heb je zien komen en gaan, reorganisaties en functieveranderingen volgden elkaar op, jouw ervaring lijkt soms minder van belang dan de actuele kennis van de jongere collega’s. Ook thuis staat de tijd niet stil. Ouders vragen wellicht meer, kinderen andere aandacht. Om fit te blijven merk je dat je ook iets extra’s moet doen aan je eigen gezondheid. Kortom, het ziet ernaar uit dat je opnieuw op een punt in je leven bent aangekomen waarop je meer verdieping zoekt in wat kwaliteit van leven (en werk) is nu je de helft gepasseerd bent.

Inhoud training

Odyssee Vitaliteit baseert zich op de theorie van psycholoog Petzold. Deze Duitse wetenschapper behandelt vijf levensdomeinen, die samen de identiteit dragen (lichaam en geest, arbeid en prestatie, financiële situatie, sociale netwerken, waarden en inspiratie). Om flexibel ouder te worden is het van belang aandacht te besteden aan alle levensdomeinen en er een balans tussen te vinden. Deze flexibiliteit is van groot belang om naar tevredenheid aan het werk te blijven. De verschillende levensdomeinen worden allen onder de loep genomen.

In het trainingstraject wisselen informatie-uitwisseling, zelfonderzoek, gesprekken met gelijkgestemden en training van communicatietechnieken met de directe (werk)omgeving elkaar af. Je gaat als afsluiting in gesprek met jouw leidinggevende en werkt een aantal concrete stappen uit en schrijft hierover een reflectieverslag. Daarnaast wordt er gewerkt met werkopdrachten aan het begin en in de loop van de training.

Programma

Individuele voorbereiding

Ter voorbereiding vul je een digitale vragenlijst in waarmee de focus voor de training wordt bepaald. Er wordt gevraagd naar persoonlijke doelstellingen voor deze training, naar ervaren knelpunten en positieve aspecten van het werk, de functie en de organisatie, naar inzicht in het financiële pensioenoverzicht en naar de relatie met de leidinggevende.

Dag 1: CONTEXT Werk in deze levensfase; plaats in de maatschappij

 • kennismaking op thema
 • stilstaan bij de betekenis voor ieder van betaald werk en van het eventueel gewijzigde toekomstbeeld
 • uitwisselen van de beelden die er bestaan over oudere werknemers, zijn dat mythen of feiten?
 • veranderingen gedurende je werkende leven jaren: privé, maatschappelijk, binnen de organisatie
 • verwerven van inzicht in de kenmerken, kwaliteiten en valkuilen van de levensfase 55 - 65 jaar
 • bezinning op beelden, wensen en verwachtingen over de eigen toekomst.
 • uitleg tussentijdse opdrachten

Dag 2: BELEVEN Werk in perspectief: Wat is er naast werk nog meer belangrijk en welke keuzes wil ik maken?

 • korte terugblik op dag 1 en tussentijdse opdrachten
 • theorie rond meerdere levensdomeinen, waarbij balans een sleutelwoord is
 • onderzoek naar eigen kwaliteiten, vaardigheden en belangrijke levens- en werkwaarden; elke deelnemer krijgt de kans om eigen kwaliteiten, al dan niet latent aanwezig, over het voetlicht te brengen.
 • oefeningen om het inzicht te vergroten in het belang van goede communicatie, zeker wanneer verandering gewenst is (met leidinggevende, collega’s, partner).
 • bezinning op eigen gezondheid (zowel fysiek als mentaal) en onderzoek naar de balans hierin
 • formuleren van persoonlijke doelstellingen
 • uitleg tussentijdse opdrachten

Dag 3: DOEN  Werk in de nabije toekomst: Wat wil ik realiseren en hoe communiceer ik dit met mijn omgeving

 • korte terugblik op dag 2 en aandacht voor de tussentijdse opdrachten
 • oefening met het eigen toekomstperspectief; iedereen krijgt de kans de eigen vraag nader uit te werken
 • Afspraken rond reflectieverslag

Afsluitend gesprek en reflectieverslag

Na afloop van de drie bijeenkomsten gaat elke deelnemer in gesprek met zijn of haar leidinggevende over de persoonlijke wensen en verwachtingen voor de toekomst. Het in de training geformuleerde toekomstperspectief, en de concrete stappen die hiertoe gezet dienen te worden, zijn hierbij een belangrijk gespreksthema. De uitwerking van deze stappen en een korte weergave van het gesprek met de leidinggevende worden weergeven in een reflectieverslag.

Aan iedereen die het gehele programma doorlopen heeft wordt er een bewijs van deelname verstrekt. 

Praktisch

Elke trainingsdag is van 9:30 tot 16:30.
Vanaf 9:15 is de inloop.
Om 12:30 wordt een lunch verzorgd
 

Terug naar vorige pagina