Vitaliteit Vitaal Team

Informatie
 • 2 dagen
 • Training
 • Vitaliteitstraining
Informatie aanvragen

Met het trainingstraject ‘Vitaal Team’ ondersteunt Odyssee Vitaliteit een team van 6 tot 8 (oudere) medewerkers bij het vinden van nieuwe energie. Medewerkers worden zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om vitaal verder werken en krijgen meer inzicht in hun waarde voor de organisatie.

Het teamtraject biedt de kans om het beeld dat het team heeft van de toekomst zodanig te benaderen, dat de vitaliteit en motivatie voor het werk behouden of hervonden wordt. Er wordt ingegaan op hoe ieder teamlid dit kan realiseren zodat de werkjaren die in het verschiet liggen plezierig en productief zijn. Belangrijk is een goede match te krijgen tussen wat het beste voor ieder teamlid is én voor het team als geheel, binnen de wensen van de organisatie. 

Tijdens het traject heeft de werkgever een belangrijke rol. Het is cruciaal dat het traject begint met een (op)startgesprek tussen de medewerkers en de leidinggevende. Dit gesprek wordt door Odyssee Vitaliteit georganiseerd. Hierna ligt op de eerste trainingsdag, het accent op: 

 • Het onderzoeken van de ‘kansen’ en ‘bedreigingen’ op het gebied van vitaliteit, met name geestelijke en fysieke gezondheid;
 • Het onderzoeken wat ieder teamlid nodig heeft om productief te kunnen werken, hoe de medewerker daar in zelf kan voorzien en voorzien zou kunnen worden;
 • Welke communicatieve vaardigheden hierbij het beste van pas komen;
 • Er wordt onderzocht wat de medewerker wil, kan en mag met betrekking tot het prettig doorwerken.

Na de eerste trainingsdag heeft elke deelnemer een individueel gesprek, waarin het eigen toekomstbeeld onderzocht wordt en vertaald wordt in een concreet plan van aanpak.

In de aanvullende trainingsdag met het team worden de gewenste acties van alle teamleden met elkaar besproken. Het traject wordt afgesloten met een afrondingsgesprek tussen de teamleden en de leidinggevende.

Dit traject is bedoeld voor medewerkers vanaf 50 jaar, met veel werk- en levenservaring die graag vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven. Die hun beeld van de toekomst zodanig willen benaderen dat zij hun vitaliteit en motivatie voor het werk behouden of hervinden. 
Voor medewerkers die willen leren omgaan met een ander beeld van de nabije toekomst dan gepland en (toch) met plezier willen blijven werken en willen onderzoeken hoe zij dat kunnen bewerkstelligen.

De training wordt meerdere keren op een centrale plek in Nederland georganiseerd. (Grote(re) organisaties kunnen ook kiezen voor een incompany training. Hier kan apart contact voor worden opgenomen).

Er is voor deze training geen specifieke voorbereiding nodig.  

Het totale traject bestaat uit 2 dagen en is uitgespreid over verschillende dagen. De training is als volgt onderverdeeld: 

 • een (op)startgesprek tussen teamleden en leidinggevende
 • één volle trainingsdag
 • een individueel gesprek 
 • een halve trainingsdag 
 • een afrondingsgesprek tussen teamleden en leidinggevende 

De leidinggevende is beter in gesprek met de teamleden over hun toekomst en de medewerkers zijn productiever, omdat zij beter weten hoe zij hun kennis, ervaring en talenten effectief (voor de organisatie) in kunnen zetten. De medewerker voelt zich (meer) gewaardeerd, gehoord en verbonden met de organisatie.

Na deze training heeft de medewerker inzicht in zijn/haar eigen wensen en mogelijkheden voor de toekomst en weet om te gaan met veranderingen. Daarnaast kent de deelnemer zijn/haar eigen kwaliteiten en valkuilen én kan deze de (nieuw verworven) pluspunten proactief inzetten. Daarnaast is er een visie gevormd op de toekomst en inzicht verschaft hoe deze concreter ingevuld dient te worden.

De investering van de training Vitaal Team bedraagt € 695,- en is vrijgesteld van BTW en is een all-in prijs waar de accomodatie bij in zit.