Vitaliteit Pensioen uit Zicht

Informatie
  • Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel, Doorn
  • Training
  • Vitaliteitstraining
Informatie aanvragen

In deze ééndaagse training wordt de deelnemer geactiveerd om keuzes te maken over de (werkzame) jaren tot aan de pensionering. Er worden vragen beantwoord als: wanneer kun of wil je met pensioen en wat wil je in de jaren tot je pensioen doen?

Natuurlijk zijn de financiële mogelijkheden van belang. Toch er is meer. In dit programma gaan wij concreet aan de slag om antwoorden te vinden op de vraag hoe de deelnemer het werk beleeft. Gekeken wordt of er werkzaamheden verricht worden die passen bij de levens- en werkervaring en of er in het werk nog een switch gemaakt worden. 

In de training wordt er gereflecteerd en gestimuleerd om (zelf) actie te ondernemen en zich bewust te worden van de eventuele gevolgen die aan verschillende keuzes hangen. De voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden worden onderzocht en de balans tot nu toe wordt opgemaakt. 

De Pensioen uit Zicht training laat de deelnemer stilstaan bij hun loopbaan tot nu toe, maakt  toekomstverwachtingen bespreekbaar en ondersteunt bij het formuleren van een helder perspectief. De deelnemer gaat actief aan de slag met de (levens-)loopbaan.

Het programma bevat concrete opdrachten om de eigen keuzemogelijkheden te verkennen en ondersteunt het keuzeproces bij het maken van de juiste beslissingen voor de komende (werkzame) jaren tot aan de pensionering. Het vormt tevens een uitstekende basis waar op werknemer en werkgever de dialoog aan kunnen gaan en de gevolgen van bepaalde keuzes kunnen bespreken. 

Deze training is bedoeld voor oudere medewerkers, vanaf ongeveer 60 jaar, die geconfronteerd worden met een latere pensioenleeftijd dan gepland. Bij wie langer doorwerken, minder werken of stoppen met werken een actueel thema is (geworden).

De training kan op een centrale plek in Nederland worden georganiseerd of bij u op locatie worden verzorgd.

Er is voor deze training geen specifieke voorbereiding nodig.

Deze training is een ééndaagse training zonder avondgedeelte.

Na deze ééndaagse Pensioen uit Zicht training is de deelnemer zich bewuster geworden van wensen, kansen en mogelijkheden in het werkzame leven en daarbuiten. Er is een beter beeld gevormd op de nabije (werk)toekomst en over de loopbaan en toekomst tot aan de pensionering.
De deelnemer is in staat om de dialoog aan te gaan met alle betrokkenen en de eigen gevonden wensen en voorkeuren bespreekbaar te maken. Verder weet de deelnemer welke acties ondernomen dienen te worden binnen en buiten de organisatie waar in gewerkt wordt. 

De investering van de Pensioen uit Zicht training bedraagt € 495,- en is vrijgesteld van BTW. Indien de training bij u op locatie wordt gegeven, worden er reiskosten berekend van ongeveer € 115,- per groep.