Vitaliteit Hulp bij rouwverwerking op het werk

Informatie
  • 10 maart 2021
  • 10 maart
  • Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel, Doorn
  • Workshop Hulp bij Rouw en Werk
Inschrijven

Kun je jouw medewerkers ondersteunen als zij in aanraking komen met een ingrijpend verlies van een dierbare naaste? Heeft je organisatie hier beleid op gemaakt? Kun je hier mee uit de voeten? Uit onderzoek blijkt dat veel rouwenden of mensen die met ingrijpende gebeurtenissen zijn geconfronteerd moeite hebben met de wijze waarop hun werkgever of hun collega's omgaan met hun gevoelens. Nooit uit onwil, bijna altijd uit onwetendheid of onmacht.

Enige gegevens: gemiddeld is er sprake van 160 dagen afwezigheid bij rouw. Uit onderzoek van de CNV in 2019 blijkt dat 73 procent langere tijd niet goed kon functioneren en een derde zich voor langere tijd ziek meldde. Daarnaast raakte 14 procent zo in de knel dat ze hun baan kwijtraakten.

Om als leidinggevende adequaat om te gaan met medewerkers en hun specifieke persoonlijkheid biedt de leer van de karakterstructuren van Reich inzicht en handvatten om met de eigen persoonlijkheid van medewerkers om te gaan, zeker als je zelf een geheel andere karakterstructuur kent.

De praktijk laat zien dat mensen boven de 50 jaar in het algemeen meer met verlieservaringen te maken hebben. Daarom hebben we vanuit onze brede ervaring met oudere medewerkers en met rouw deze workshop ontwikkeld.
Aandacht voor rouw op het werk is zinvol!

In deze workshop verkennen we een paar essentiële aspecten van omgaan met rouwende medewerkers in de werkrelatie. Inzichten worden vergroot waardoor na afloop visie en beleid op dit terrein (verder) ontwikkeld kan worden. De workshop biedt je:

  • informatie over diverse opvattingen over omgaan met rouw en persoonlijke verschillen hierin,
  • inzicht in manieren van ondersteunen van (m.n. oudere) medewerkers,
  • handvatten voor het handelen in de praktijk en mogelijke afspraken op organisatieniveau op dit thema.

Begeleiding
Anneroos Gerritsen heeft naast zeer ruime begeleiding van groepen mensen met o.a. verlieservaringen zelf ook veel rouwervaring.
Joan Joosten begeleidt al jarenlang mensen in rouw en organisaties die daar aandacht aan besteden.

Voor leidinggevenden en HR-professionals die medewerkers in rouw willen ondersteunen.

  • Je hebt inzicht in de wijze waarop medewerkers omgaan met en kunnen reageren op verlies en verdriet.
  • Je weet hoe je medewerkers die met rouw te maken hebben op een juiste wijze kunt ondersteunen.

Woensdag 10 maart 2021, 10:00 - 13:00 uur

De kosten bedragen € 395,-per persoon. Deze prijs is inclusief een reader als naslagwerk. Er wordt geen BTW geheven.

Hotel landgoed Zonheuvel is een een hotel en conferentiecentrum dat prima is toegerust voor een cursus of training. Centraal gelegen in het land, midden in de natuur van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. En makkelijk bereikbaar vanaf de A12.