Wij zetten onze kennis en ervaring in om enerzijds medewerkers tijdens hun arbeidstijd zich bewust te laten worden van wat ze willen en kunnen veranderen in hun werk. Anderzijds laten wij werkgevers inzien wat de oudere medewerker nodig heeft om prettig en productief te kunnen blijven werken tot hun pensioen. Duurzame inzetbaarheid brengt een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee: de werkgever faciliteert en de medewerker dient zelf regie te nemen om aan zijn duurzame inzetbaarheid te werken.

Selecteer hieronder de cursus waar u interesse in heeft:

Ontdek de 50,00 kortingsactie!

           (voor Leidinggevende in de Zorg)

TOPF!T

  • 3 dagen

In deze bewezen, succesvolle vitaliteitstraining worden (oudere) medewerkers gestimuleerd naar hun (werk)toekomst te kijken, initiatieven te nemen en concrete stappen te zetten om duurzaam inzetbaar te zijn én te blijven.

Lees meer

Pensioen uit Zicht

  • 1 dag

De verhoging van de pensioenleeftijd maakt dat werknemers steeds langer moeten doorwerken. In deze ééndaagse training wordt de deelnemer geactiveerd tot keuzes maken over de (werkzame) jaren tot aan de pensionering.

Lees meer

Vitaal Team

  • 2 dagen

Vitale en gemotiveerde medewerkers zijn bewezen productiever, minder vaak ziek, betrokken en werken beter samen met collega’s. In deze training wordt geleerd hoe je je als 50+ medewerker (weer) vitaal kunt inzetten.

Lees meer

Onze Vitaliteitstrainingen

Odyssee Vitaliteit is specialist op het terrein van vitaliteitstrainingen van (oudere) medewerkers en ondersteunt en helpt hen om te activeren. Wij verzorgen vitaliteitstrainingen waarin (oudere) medewerkers stilstaan bij hun loopbaan tot nu toe en bij hun toekomstverwachtingen. 

Odyssee Vitaliteit leert medewerkers inzichten te krijgen om constructief in gesprek te gaan met hun leidinggevende over hun toekomst. Wij leren hen om productiever te zijn doordat wij hen inzicht geven hoe zij hun kennis, ervaring en talenten effectief voor de organisatie in kunnen zetten. 

Ons doel is medewerkers weer gewaardeerd, gehoord en verbonden te laten voelen met de organisatie waarbij zij (weer) vitaal, gemotiveerd en actief worden doordat zij hun talent, kennis en expertise maximaal benutten.

Contact mij hierover
Verder lezen
Toon minder