Over Odyssee

De mooiste route naar vitaal werken en leven

Onze missie

Odyssee Vitaliteit traint, coacht en begeleidt medewerkers die met energie, motivatie en veerkracht een goede balans tussen werk en privé willen vinden. We bieden bewustwording, inzicht en geven medewerkers ervaringen die hen in staat stellen zelf de regie te voeren over hun loopbaan. We faciliteren langdurige gedragsveranderingen met een blijvend resultaat.

Onze Visie

Elke medewerker komt tijdens de loopbaan voor veranderingen te staan die de balans tussen werk en privé verstoren. Wij geloven in een wereld waarin medewerkers tijdens alle levensfasen en loopbaanfasen ruimte krijgen voor groei en ontwikkeling. Medewerkers die met eigen regie meer veerkracht, energie en motivatie krijgen en houden.

Waarom Odyssee Vitaliteit voor jouw bedrijf?

In de maatschappij wordt de aandacht verlegd naar wat mensen allemaal wel kunnen. Deze positieve benadering van gezondheid en inzetbaarheid omarmen wij. Vitaliteit is niet alleen fysieke gezondheid maar gaat ook om motivatie, energie en veerkracht. Gezondheid is niet meer de af of aanwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (Huber, 2012). Dit gaat soms niet vanzelf en wij bieden ondersteuning om een nieuwe balans te vinden.

Wij geloven dat een goede werkgever aandacht heeft voor de medewerkers en de voorwaarden schept dat zij vitaal kunnen zijn en blijven. Dit doe je door oog te hebben voor de snelle ontwikkelingen op het werk en de verandering van levensfase. Odyssee Vitaliteit biedt voor medewerkers die een verstoring ondervinden in alle levensfasen training, coaching en begeleiding. Wij geven medewerkers de kans zelf de regie te nemen, preventief. Odyssee Vitaliteit helpt jouw medewerkers in te zien wie ze zijn, wat ze kunnen en waar mogelijkheden zitten.

Visie op leren van Odyssee Vitaliteit:

Hoe komt leren volgens ons het best tot zijn recht?
Odyssee hanteert 6 pijlers als basis voor al onze trainingen:

  1. Sociaal leren; leren van gelijkgestemden en elkaar in dialoog
  2. Procesmatig leren: leren is een persoonlijke reis
  3. Gepersonaliseerd leren: praktisch toepasbaar in je eigen praktijk, maatwerk op het individu. Je bent zelf kennisdrager. 
  4. Context gericht leren: starten vanuit eigen ervaring
  5. Resultaatgericht leren: de training levert een concreet resultaat op.
  6. Zelfsturend leren: zelfonderzoek en eigen regie houden

Tijdens onze trainingen kiezen we altijd de leervorm die past bij de deelnemers.

Onze Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel en is zelfs onderdeel van onze Kernwaarden. Deze kwaliteit komt mede tot uitdrukking in de constante kwaliteitswaardering door onze klanten. Zo scoren wij gemiddeld:

  • een 8,2 op het algemeen oordeel 
  • onze trainers een 8,8
  • op trainingsinhoud een 8,2
  • een gemiddelde NPS-score van 85%

Bekijk onze referenties op deze pagina.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Wij denken graag met u mee voor een passende oplossing. Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.