Onze Klanten

Onderstaand een greep uit de positieve reacties van onze klanten:

- Ilona Smeets, Koninklijke DSM
Odyssee Vitaliteit heeft ├ęcht tijd en aandacht voor cursisten

"DSM richt zich sterk op zijn core business. Dat houdt onder meer in dat wij voor bepaalde werkzaamheden externe bureaus inhuren. Bijvoorbeeld trainingen en cursussen voor werknemers. Ik was betrokken bij de selectie van het bureau dat voor ons een training voor oudere werknemers kon verzorgen. Om meerdere redenen is dat Odyssee geworden, onder meer omdat zij met het meest concrete voorstel kwamen en daarin een stap verder waren dan de andere bureaus.

Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Odyssee verzorgt de cursus meerdere keren per jaar. Ik heb contact met zowel de trainers als de cursisten. Van laatstgenoemden hoor ik steeds terug dat ze zich altijd veilig voelen tijdens de bijeenkomsten. En dat zij verbaasd zijn over het feit dat ze zo snel en gemakkelijk open durven te zijn tijdens de training. Dat is zonder meer een verdienste van de trainers. Veel bureaus draaien bij dit soort trainingen een verhaaltje af. Dat is bij Odyssee beslist niet het geval. De trainers hebben echt tijd en aandacht voor de individuele cursisten en hun vragen.

De deelnemers aan TOPF!T geven in hun evaluaties hoge rapportcijfers aan de training. Het is knap van de trainers van Odyssee dat zij goed weten om te gaan met de diversiteit binnen de groepen. Ze luisteren goed naar de groep en zijn in staat een programma om te gooien als daar behoefte aan blijkt."

Ilona Smeets is HR Officer Labor Market & Education bij DSM in Sittard. Vanuit die functie onderhoudt zij de contacten met de trainers van Odyssee, die voor DSM regelmatig de vierdaagse training TOPF!T verzorgen voor medewerkers ouder dan 55 jaar.

 

- Carla Hart, NLR
Een training gericht op investeren in jezelf

"Bij ons ontstond de behoefte aan een vitaliteitstraining voor de oudere medewerkers. Wij hebben hiervoor voor Odyssee gekozen omdat wij bij hen ook al geruime tijd de training Pensioen in Zicht afnemen. De deelnemers kijken bijzonder positief terug op deze vitaliteitstraining en geven aan dat zij de training hebben vooral ervaren als een cadeautje voor zichzelf.

Een belangrijk thema was namelijk het vinden van een goede balans tussen werk en privé. De deelnemers vonden het prettig om een training te volgen die gericht was op investeren in zichzelf. Ook vonden zij het goed om eens stil staan bij de vragen 'wie ben ik, waar sta ik, hoe wil ik mijn werkzame leven en privéleven verder inrichten'.

De training werd deskundig geleid en de trainer manifesteerde zich als een uitstekende gespreksleider, waardoor de deelnemers optimaal ervaringen konden uitwisselen. Ook het benoemen van positieve eigenschappen van jezelf werd als prettig ervaren.

NLR is een organisatie die zich richt op de toepassing van ontwikkelingen en innovatie voor de lucht- en ruimtevaart. Dat brengt met zich mee dat wij sterk gespecialiseerde medewerkers hebben, die vaak tot aan hun pensioen bij ons werken.

Het werd vooral door die deelnemers gewaardeerd dat wij als bedrijf willen investeren in een groep medewerkers die zich allang bewezen heeft, maar zich soms wat ondergewaardeerd voelt."

- Chantal Dietz, Gemeente Nissewaard
Onze medewerkers geven de Odyssee-trainer het predicaat ervaren en deskundig

"Uit het medewerkers-waarderingsonderzoek kwam naar voren dat wij, gemeente Nissewaard, als werkgever meer aan ouderenbeleid zouden moeten doen. Daar hebben wij gehoor aan gegeven door oudere medewerkers een tweedaagse training aan te bieden over vitaliteit.

Deze training was er voor bedoeld om de oudere werknemers inzicht te geven in waar zij nu staan in hun werk, wat ze al gedaan hebben en over hoe zij de komende periode voor zich zien. Zowel privé als werkgerelateerd. En wat verwachten zij daarbij van de organisatie en andersom? Wij hebben het intern, Fit 60-plus genoemd. De vitaliteitstraining is verzorgd door Odyssee.

De deelnemers aan de vitaliteitstraining kijken positief terug op de training. Zij geven het een goed rapportcijfer. Met name ook over de trainer zijn ze vol lof. Deze is ervaren en deskundig, dat is in ieder geval het predicaat dat zij haar meegeven.

Als gemeente kennen wij Odyssee al langer. Zo heeft Odyssee al eens een korte workshop rond pensionering verzorgd en verzorgt zij ook voor ons de Pensioen in Zicht cursussen. En van daaruit dus weer de vitaliteitstraining voor oudere medewerkers.

 

- Jeroen Kluytmans, Koninklijke DSM
Meedenken met ons als opdrachtgever

"Duurzame inzetbaarheid van werknemers is al jarenlang een belangrijk thema voor ons. Het vloeit voort uit de cao, maar het is ook iets wat wij zelf belangrijk vinden. Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op alle werknemers. Voor alle leeftijdsgroepen hebben we programma's. Die worden veelal verzorgd door externe bureaus. Voor de oudere werknemers hebben wij een training gezocht die op die leeftijdsgroep is toegesneden. We zijn daarvoor met meerdere bureaus gaan praten. Uiteindelijk viel de keuze op TOPF!T van Odyssee.

Wij kennen Odyssee al langer, omdat het  voor ons ook trainingen heeft verzorgd voor werknemers voor wie het pensioen in zicht komt. In de gesprekken met Odyssee merken we dat ze daardoor de mensen en de cultuur bij DSM goed in beeld hebben. En dat zij vanuit dat perspectief ook goed kunnen meedenken over de invulling van de training.

Het mooie van Odyssee is dat ze met TOPF!T een training aanbieden die aangepast wordt aan de individuele wensen van de opdrachtgever. Er zijn ook bureaus die een standaard training aanbieden, waar niets aan te veranderen valt, én bureaus waarbij alles open ligt en een training nog helemaal opgebouwd moet worden op basis van de vragen van een opdrachtgever. TOPF!T zit daar mooi tussenin en dat vinden wij als opdrachtgever prettig."

Jeroen Kluytmans is Manager Employability bij DSM in Sittard. DSM is al geruime tijd afnemer van de vierdaagse training TOPF!T van Odyssee, die deze training meerdere keren per jaar verzorgt. Vanuit zijn functie was Jeroen Kluytmans betrokken bij de selectie van het bureau.