Waardevol Leven en Werken

Seminar

Maandag 4 januari 2021, 10:30 - 18:30 uur

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn

 

In ons bezinningswerk met mensen horen we vaak dat mensen wat dieper zouden willen ingaan op waarden en inspiratie. Daarom organiseren we nu voor de eerste keer gezamenlijk een seminar rond waardevol leven en werken. Vanuit twee bureaus die dit hoog in hun vaandel hebben staan: Projectbureau Waardevol Werken en Odyssee.

Wat is waardevol leven en wat staat waardevol leven in de weg? Tijdens deze dag verken en onderzoek je waarden en toets je inzichten en eventuele conclusies aan je persoonlijke levenservaring.

In dit seminar gaan we uit van de vooronderstelling dat ieder (psychisch) gezond mens op basis van de persoonlijke levensgeschiedenis ideeën heeft over essentiële waarden. Waarden die niet meetbaar zijn, zoals materiele rijkdom maar ervaarbaar zijn, zoals integriteit. Op onze beste momenten zijn we moeiteloos waardevol bezig.
Ons doen en laten klopt, deugt en werkt op zo’n moment. We zijn dan “goed bezig”, in een flow. Op minder goede momenten doen we ingewikkeld en doen we soms moeilijk. We zijn dan onderdeel van “het probleem”. Voor ieder van ons valt daar veel te leren.

Voor wie
Voor mensen, die willen investeren in een verbreding en verdieping van de eigen visie, missie en handelingsperspectief rond waardevol leven.
Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het waardevol omgaan met wat zich in hun leven afspeelt.
Voor mensen die zich bewust zijn van waardevolle - en minder waardevolle momenten in hun leven en hiervan willen leren om deze vast te kunnen houden in het drukke leven van alledag.
Voor mensen die waarden zoals vrijheid, respect, (zelf)vertrouwen, openheid, vitaliteit, plezier, integriteit, geduld, betrokkenheid, liefde, geluk, creativiteit en gemoedsrust willen herkennen, onderzoeken, ervaren en ont-wikkelen.

Programma
In dit seminar ga je met andere deelnemers aan de slag met:
1. Onderzoek naar het kunnen herkennen, beleven, onderzoeken en zichtbaar maken van voor jou essentiële waarden.
2. Onderzoek naar het kunnen herkennen, ervaren en loslaten van “ingewikkeld” denken, voelen en handelen.
Daarmee vergroot je je besef en gebruik van de eigen praktische wijsheid in je leven

De werkwijze is erop gericht je een aantal oefeningen te leren kennen, die je ook na afloop van het programma kan benutten. Afwisselend zullen we gebruik maken van individuele reflectie, korte inleidingen en gesprekken in kleine groepjes, zowel binnen als buiten, gebruik makend van de mogelijkheden van het prachtige landgoed

Algemene informatie
Kosten: de gewone prijs is € 375,- p.p. Omdat we dit seminar voor de eerste keer in deze vorm aanbieden geldt een kennismakingstarief van € 225,- per persoon. Dit is inclusief een lunch, die verdeeld wordt over twee momenten (fruitsalade en later soep met een broodje; koffie, thee en water onbeperkt).

Aantal deelnemers: maximaal 12

Begeleiding:
Guus Brackel, directeur/eigenaar Projectbureau Waardevol Werken
Anneroos Gerritsen, adviseur/trainer Odyssee
beiden werkzaam op Landgoed Zonheuvel, Doorn

Meer informatie: 
Guus Brackel: guusbrackel@pbww.nl | 06 - 53 73 99 47
Anneroos Gerritsen: a.gerritsen@odyssee.nl | 06 - 20 44 00 12