Workshop hulp bij rouwverwerking op het werk

Woensdag 10 maart 2021, 10:00 - 13:00 uur

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn

 

Kun je jouw medewerkers ondersteunen als zij in aanraking komen met een ingrijpend verlies van een dierbare naaste? Heeft je organisatie hier beleid op gemaakt? Kun je hier mee uit de voeten? Uit onderzoek blijkt dat veel rouwenden of mensen die met ingrijpende gebeurtenissen zijn geconfronteerd moeite hebben met de wijze waarop hun werkgever of hun collega's omgaan met hun gevoelens. Nooit uit onwil, bijna altijd uit onwetendheid of onmacht.

Achtergrond
Enige gegevens: gemiddeld is er sprake van 160 dagen afwezigheid bij rouw. Uit onderzoek van de CNV in 2019 blijkt dat 73 procent langere tijd niet goed kon functioneren en een derde zich voor langere tijd ziek meldde. Daarnaast raakte 14 procent zo in de knel dat ze hun baan kwijtraakten.

Wat kun je doen om de medewerker in rouw zo goed mogelijk te laten herstellen zodat hij of zij het werk weer kan en wil hervatten? Aandacht is niet alleen belangrijk vanwege de emotionele aspecten maar is dus ook zakelijk gezien van betekenis 

Om als leidinggevende adequaat om te gaan met medewerkers en hun specifieke persoonlijkheid biedt de leer van de karakterstructuren van Reich inzicht en handvatten om met de eigen persoonlijkheid van medewerkers om te gaan, zeker als je zelf een geheel andere karakterstructuur kent.

De praktijk laat zien dat mensen boven de 50 jaar in het algemeen meer met verlieservaringen te maken hebben. Daarom hebben we vanuit onze brede ervaring met oudere medewerkers en met rouw deze workshop ontwikkeld.
Aandacht voor rouw op het werk is zinvol!

Doel
In deze workshop verkennen we een paar essentiële aspecten van omgaan met rouwende medewerkers in de werkrelatie. Inzichten worden vergroot waardoor na afloop visie en beleid op dit terrein (verder) ontwikkeld kan worden.

Inhoud
De workshop biedt je:

  • informatie over diverse opvattingen over omgaan met rouw en persoonlijke verschillen hierin.
  • inzicht in manieren van ondersteunen van (m.n. oudere) medewerkers.
  • handvatten voor het handelen in de praktijk en mogelijke afspraken op organisatieniveau op dit thema.

Voor wie
Voor leidinggevenden die medewerkers in rouw willen ondersteunen

Resultaten

  • Je hebt inzicht in de wijze waarop medewerkers omgaan met en kunnen reageren op verlies en verdriet.
  • Je weet hoe je medewerkers die met rouw te maken hebben op een juiste wijze kunt ondersteunen.

Programma

10.00 uur   Opening
10.05 uur   Verlies, verdriet en rouw: wat gebeurt er allemaal?
10.30 uur   Aandacht voor de vragen van de deelnemers
11.00 uur   Omgaan met  rouwenden: aandachtspunten en richtlijnen vanuit de karakterstructuren
11.30 uur   Bespreken diverse situaties
12.15 uur   Verkenning beleid in de organisatie
13.00 uur   Afsluiting

Begeleiding
Anneroos Gerritsen heeft naast zeer ruime begeleiding van groepen mensen met o.a. verlieservaringen zelf ook veel rouwervaring.
Joan Joosten begeleidt al jarenlang mensen in rouw en organisaties die daar aandacht aan besteden.

Kosten
De kosten bedragen € 395,-per persoon. Deze prijs is inclusief een reader als naslagwerk. Er wordt geen BTW geheven.