Dagbijeenkomst Rouw en Werk

Vrijdag 12 maart 2021, 10:00 - 16:30 uur

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn

 

Je bent in de rouw. Je hebt een dierbare verloren. Het is alsof je leven even helemaal stil staat. Er zijn natuurlijk verschillende vormen en omstandigheden van omgaan met een ingrijpend verlies. Maar er is wel werk aan de winkel. Iets wat je wellicht nu niet wilt, maar wat wel nodig is. Rouwen is een werkwoord. Dat beperkt zich niet tot de thuissituatie maar heeft ook zijn impact op je werk. Het combineren van je rouw en je verantwoordelijkheden op je werk valt niet altijd mee.

Wat past bij jou in deze situatie? Wat wil jij met je werk, met je leven? En aan de andere kant: wat wordt in je organisatie van je verwacht? Hoe reageren je leidinggevende, je collega’s? Wat kunnen zij van je verwachten en wat verwacht jij van hen? Wat is ondersteunend?

Odyssee Vitaliteit kan je begeleiden bij het omgaan met je verlies. Tijdens een bijeenkomst van een dag gaan we aan de slag met aan de ene kant je (manier van omgaan met) rouw en aan de andere kant te je functioneren op je werk. Uitwisselen van ervaringen onder lotgenoten en handvatten hoe ermee om te gaan zijn belangrijke onderdelen deze dag.

Doel
Tijdens deze dag verkennen we de mogelijkheden hoe jij kan omgaan met rouw en verlies in je leven en hoe je dat zo goed mogelijk kunt combineren met je werk.

Inhoud
De dag biedt je

  • informatie over diverse opvattingen over rouw, rouwfasen en omgaan met verlies,
  • uitwisseling van rouwervaringen, in je leven van alledag en op je werk,
  • er- en herkenning van je verlies met mensen in een  vergelijkbare situatie en levensfase,
  • handvatten en perspectief hoe om te gaan met je verlies, op je werk en thuis.

Voor wie
Voor medewerkers die met rouw en verlies te maken hebben. Die naast erkenning ook steun bij hun rouw zoeken, zodat ze hun leven en hun werk weer kunnen oppakken en het verlies geïntegreerd kan worden.

Resultaten

  • Je hebt je ervaringen kunnen delen met mensen in een soortgelijke situatie.
  • Je hebt inzichten verworven en kan die vertalen naar je eigen leven en werk.

Programma

Ochtend

  • Opening en kennismaking
  • Inleiding over verlies, verdriet en rouw: wat er allemaal gebeurt, specifiek in deze levensfase
  • Uitwisseling van rouw en verlieservaringen

Lunch + Troostwandeling: waar heb je nu behoefte aan?

Middag

  • Perspectief: wat wil je doen en wat heb je nodig om weer te functioneren, thuis en op je werk?

Begeleiding
Anneroos Gerritsen heeft naast zeer ruime begeleiding van groepen mensen met o.a. verlieservaringen zelf ook veel rouwervaring.
Joan Joosten begeleidt al jarenlang mensen in rouw en organisaties die daar aandacht aan besteden.

Kosten
De kosten bedragen € 495,-  per persoon. Deze prijs is inclusief een mooie lunch, onbeperkt koffie en thee en een uitgebreide informatiemap.