Rouwverwerking op het werk

 

Verlies van een dierbare naaste is ingrijpend. En dan weer naar het werk ..... ?
Hoe is dit als het jezelf overkomt? En wat als het een collega of medewerker treft? 

Odyssee organiseert twee bijeenkomsten over dit thema, een voor leidinggevenden en een voor wie zelf in de rouw is.


Workshop Hulp bij Rouwverwerking op het Werk - woensdag 10 maart 2021
voor leidinggevenden

Tijdens de workshop je naast de zakelijke kanten, die er trouwens weinig zijn, vooral de menselijke kanten beter te benaderen. Onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond, heeft recentelijk uitgewezen dat een medewerker gemiddeld 160 dagen in de ziektewet zit. Het is de moeite waard om dat enorme aantal ziektedagen terug te brengen.

Dat heeft met de benadering te maken. Leidinggevenden krijgen tijdens deze workshop inzage in diverse begeleidingsvormen die  behulpzaam zijn bij het omgaan met hun rouwende medewerkers en diens collega’s waardoor hopelijk als resultaat het aantal ziektedagen teruggedrongen kan worden.

meer lezen en aanmelden


Dagbijeenkomst Rouw en Werk - vrijdag 12 maart 2021

Je bent in de rouw. Je hebt een dierbare verloren. Het is alsof je leven even helemaal stil staat. Ondertussen ben ja ook aan het werk. Hoe combineer je dit met elkaar? Tijdens deze dag krijg je handvatten om om te gaan met dit grote verlies en ervaar je steun van lotgenoten. Je krijgt aanknopingspunten om het gesprek met je leidinggevende en collega's aan te gaan en om ruimte te houden voor jouw rouwen en je verantwoordelijkheden op het werk.

meer lezen en aanmelden