Zeven ingrediënten die je graag op orde hebt om gezond te leven en te werken.

Gezondheid was vroeger duidelijk gedefinieerd. Je dacht aan “afwezigheid van ziekte” of aan “het ontbreken van ongemakken en beperkingen”. Als je niet ziek was en geen beperkingen had, dan was je dus gezond.

Nu denken we bij gezondheid breder. Het omvat ook zaken als: je weerbaar voelen om uitdagingen in je werksituatie aan te gaan,  je vitaal en energiek voelen, het gevoel hebben dat je controle hebt over je leven, ook bij tegenslag. Ook je relaties en je persoonlijke situatie kunnen daar onderdeel van zijn.

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal - Machteld Huber

Er is voldoende aanleiding om je gezondheid en vitaliteit serieus te nemen. Volgens cijfers van het CBS uit 2020 ervaart 18,5 % van de Nederlanders de gezondheid als ‘minder dan goed’. Indirect heeft dat ook invloed op het ziekteverzuim (4,7%) en op de gemoedstoestand van mensen.

Uiteindelijk heeft die als “minder dan goed” ervaren gezondheid invloed op jezelf, op je werk en privé omgeving, op je daadkracht en op je levensgeluk. We voelen ons soms machteloos als het tegenzit, bijvoorbeeld bij fysieke klachten, verminderde gezondheid, of bij tegenslag op het werk of privé.

Veel van ons gaan dan in de “overleefstand”. Ontkenning en doorbuffelen kunnen problemen groter maken, soms vallen we tijdelijk uit. Dit overleven kan je voorkomen door bewust stil te staan bij wat er in je leven of omgeving speelt, na te denken over je kwetsbaarheden en hoe jij daar mee om gaat. Zo kan je aanknopingspunten vinden om je regie te pakken en je tegenslagen het hoofd te bieden.

Onderdelen om te onderzoeken zijn: Je gedachten: welke helpen je en welke zitten je dwars in deze situatie? Je energiebalans: wat voedt jou en waar loop je op leeg? Je vermogen om effectief te communiceren over je behoeften zonder daarbij met anderen in conflict te komen. Maar zeker ook je gewoontes op het gebied van voeding, beweging, stressmanagement en ontspanning.

Op veel van deze onderdelen valt iets te winnen. Als je doorkrijgt wat jouw sterke en zwakke kanten zijn en waar je invloed op kan uitoefenen, krijg je grip op je beleefde vitaliteit en gezondheid. Als je in kleine stappen daar verbetering in aanbrengt kan dat een groot verschil maken voor je ervaren gezondheid. Wellicht is er dan aan de omstandigheden (ziekte of tegenslag) niet eens iets veranderd. Maar omdat je mentaal en/of fysiek weerbaarder bent geworden ervaar je jezelf ineens weer als vitaal en gezond.

Op die manier draag je dan ook weer bij aan de ervaren gezondheid van je collega’s en je werkomgeving. We knappen immers allemaal op van collega’s die de vraag: “hoe ervaar jij je gezondheidstoestand?” weer met “goed” of “zeer goed” beantwoorden.

Wil jij ook weer vitaler in het leven staan? Bekijk dan ons trainingsaanbod of neem contact met mij op via j.v.d.mheen@odyssee.nl

Geschreven door Juliette van de Mheen Bekijk profiel