Met oerfuncties van werk naar werking

In mijn werk met medewerkers boven de 55 jaar merk ik dat mensen zwaar op de hand worden als het over hun functiebeschrijvingen gaat; waar de knelpunten zitten in hun werk. Maar de ogen lichten op als ze me vertellen wat ze zo leuk,  interessant en inspirerend aan hun werk vinden

Levensfasen in werk
Ik ga  niet in op de betekenis van werk in de fases onder de 50 jaar en hoe je daar als manager mee om kan gaan. Ik beperk me hier tot de laatste fase in het betaalde werk want hier zijn de meeste misverstanden over. Ik focus mij op wat medewerkers daar zelf in kunnen doen en hoe je hen als hun manager kan begeleiden. 

10 jaar later
Veel oudere medewerkers hebben  een lange staat van dienst. Vaak hebben zij zich ingesteld om rond hun 58ste, bijvoorbeeld na 40 dienstjaren, met pensioen te gaan. De ontwikkelingen van de laatste 10 jaar hebben ertoe geleid dat je langer moet doorwerken als je een aardig pensioen wilt opbouwen. Voor sommigen is dit 10 jaar later dan hun oorspronkelijk gedachte pensioendatum!

Psychisch met pensioen
Daarnaast zijn veel reorganisaties. Diegene die dacht dat dit na de crisis over zou zijn, komt van een koude kermis thuis. Reorganisaties die voor gevoelens van onzekerheid, stress en zelfs rouw zorgen. Rouw omdat gewaardeerde collega’s worden verloren. De zin van al die veranderingen wordt niet altijd ingezien. Gevolg kan zijn dat zij de hakken in het zand zetten en een gevaar is dat medewerkers psychisch al met pensioen gaan.
 
Meerwaarde oudere medewerkers 
Maar medewerkers zijn net mensen. Als je hen vraagt wat prettig is aan hun werk, aarzelen ze niet om zaken op te noemen. Ze hebben een aantal functies in hun organisatie doorlopen,  hebben daar veel geleerd én weten waar ze goed in zijn. ‘Ja als ik zou mogen doen wat ik het liefst wil…..!’. En dan komen er vaak voorbeelden als:  jonge collega’s inwerken, vliegende keep zijn bij problemen, interim-er bij complexe projecten. 

Niet altijd duidelijk
Het gaat in deze laatste werkfase langzamerhand van werk naar werking: wat kan jij betekenen voor jouw (werk)omgeving, welke rol  heb jij? Dit zijn vragen die ik vaak stel. Dan gaat het niet meer om ingewikkelde (vaak Engelstalige) functiebenamingen maar meer om de rollen  die er ook al in de Middeleeuwen waren. Zogenaamde ‘oerfuncties’.

Oerfuncties
Bij die oerfuncties kun je denken aan leidinggeven(zoals dorpsoudste of kapitein), of handhavers van de orde (zoals soldaat of diplomaat), van zorg of dienstbaarheid (vroeger vooral door nonnen vervuld!), of kunst en vermaak (hofcomponisten en narren). Maar ook de geestelijke zorg als gids of filosoof. Deze Middeleeuwse functies zijn prachtig uitgewerkt in het boek: “Dagboek van de Ziel,  Bertie Hendriks en Mirjam Tirion.” 

Manager functie 
Het is van groot belang om in contact te zijn met je oudere medewerker en het gesprek aan te gaan. Wat kan iemand bieden en wat heeft de organisatie nodig aan kracht. Als je bereid bent dat gesprek aan te gaan, kunnen veel medewerkers tot aan hun pensioenleeftijd of zelfs langer van veel waarde zijn voor hun werk. Dan gaat het van werk naar werking van de persoon! Vanuit Odyssee ondersteun ik de oudere medewerkers om hun ‘oerfunctie’ zo duidelijk mogelijk te krijgen. Dan zijn ze namelijk van de grootste waarde voor hun werk en omgeving. Dat kan op verschillende manieren vorm krijgen. Kijk hier eens hoe dit vorm krijgt.