Hoe gaat 't gesprek met oudere medewerkers in de Zorg?

Hij was de zevende die ik belde voor mijn onderzoek naar de positie van oudere medewerkers in ziekenhuizen: een HR-manager, gepokt en gemazeld in het vak door zijn loopbaan bij diverse ziekenhuizen. Over het nut van trainingen was hij sceptisch: “die zijn vaak te fragmentarisch, het gaat er juist om dat mensen zélf de regie nemen over de manier waarop ze hun werk kunnen blijven doen, in samenhang met doelen van de organisatie”.

Volgende stappen

Ik snapte hem direct en vertelde hem dat dat précies de insteek is zoals wij dat nu voor een aantal organisaties uitvoeren. Bijvoorbeeld door de cursus TOPFIT, een traject waarin oudere medewerkers nadenken over de volgende stappen in hun werk, in hun leven en daarover in gesprek gaan met hun (werk)omgeving. Verder vertelde ik hem wat mijn korte onderzoek tot nu toe had opgeleverd bij HR-managers en –adviseurs en dat zij vinden dat er specifieke aandacht zou moeten zijn voor deze leeftijdscategorie.

Begrip

Voor die noodzaak voor specifieke aandacht noemen zij verschillende redenen, zoals toenemende moeite van oudere medewerkers om alle ontwikkelingen bij te benen, dat zij minder plezier in het werk beleven omdat oudere verpleegkundigen nu minder ‘zorg aan het bed’ geven dan op het moment dat zij kozen voor het vak. Maar het belangrijkste vinden zij dat leidinggevenden het gesprek met hun oudere medewerkers willen en kunnen aangaan en begrip krijgen voor hun situatie.

Zeemeeuwperspectief

In mijn werk hoor ik vaak van cursisten dat het ontzettend belangrijk is wie leidinggevende is aan het eind van hun werkzame periode. En of die persoon bereid is om op hun persoonlijke situatie in te gaan, om écht contact te maken met hen als individuele medewerker en zich niet alleen vast te houden aan regels of eigen loopbaan. Met name uit trajecten met oudere medewerkers horen wij dat het zeer frustrerend is als een leidinggevende leiding geeft vanuit een ‘zeemeeuwperspectief’: aankomen vliegen, poepen en pikken en dan weer weg zijn!

Veranderingen

Als ik zo van een afstand naar de Zorg kijk, realiseer ik mij heel goed dat leidinggeven binnen de ziekenhuiszorg geen sinecure is, met alle veranderingen die zich op elkaar stapelen. Denk aan de technologische ontwikkelingen, meer operationele HR taken, toegenomen administratieve verplichtingen en samenwerking met andere zorgverleners. Daarnaast is algemeen bekend dat er een enorme krapte is op de arbeidsmarkt en dat het zittende personeel steeds ouder wordt.

Overeind blijven

Het ziekteverzuim loopt daarnaast op en mede door gebrek aan deskundig personeel worden ziekenhuisafdelingen noodgedwongen gesloten. Hoe zorgen die leidinggevenden ervoor dat ze zelf overeind blijven? Ik denk dan ook dat leidinggevenden meer houvast kunnen hebben bij de begeleiding van oudere medewerkers. Het helpt enorm als zij weten wat oudere medewerkers beweegt en dat zij inzicht hebben in de verschillende levensfases van werknemers. Net als de vaardigheid om in gesprekken dilemma’s te benoemen die met die levensfases samenhangen.

Noodzakelijke gesprekken

Dat is de reden waarom ik als projectleider samen met mijn collega’s een training heb ontwikkeld speciaal voor Leidinggevenden die leiding geven aan oudere medewerkers in de Zorg. In een compacte trainingsdag nemen wij leidinggevenden mee langs enkele inzichten die helpen bij dit noodzakelijke gesprek. Daarbij wordt het vooral een oefendag, waarbij eigen casuïstiek ingebracht kan worden.

Ouders

Het doel is om te zorgen dat zij effectieve gesprekken met hun oudere medewerkers over hun vitaliteit en inzet kunnen hebben. Medewerkers die in sommige gevallen de leeftijd van hun ouders hebben. Dit gesprek moet er uiteindelijk toe leiden dat de oudere medewerkers zelf hun keuzes maken voor wat betreft de invulling van de jaren tot aan het pensioen.

Ondersteunend

Toen ik hem deze trainingsopzet uitlegde, vertelde de HR-manager waar ik eerder aan refereerde, dat zo’n korte praktische trainingsdag zeer ondersteunend kon zijn. En daar geloven wij bij Odyssee Vitaliteit ook in. In de trainingsdag zit namelijk onze jarenlange expertise die wij opgebouwd hebben op het gebied van de oudere medewerkers. Bent u benieuwd naar onze trainingen? Kijk dan eens op deze pagina om u te oriënteren.