Balans tussen werk en prive? Pak deze 5 gebieden aan.

Opnieuw bewust worden

Je huis, je auto of je fiets hebben onderhoud nodig. Maar sta er ook bij stil dat je gezondheid in relatie tot je werk regelmatig onderhouden moet worden. Zeker (maar niet alleen) na zo’n periode als het afgelopen jaar. Wellicht zijn er in je werk ‘radertjes vastgelopen’ bijvoorbeeld omdat je niet meer precies weet wat er van je verwacht wordt, je onvoldoende ondersteuning ervaart of te maken hebt met niet te halen deadlines. 

Er kan ‘houtrot’ ontstaan zijn door langdurige stress of verminderde collegiale contacten, of omdat je al een hele tijd moeite hebt de werk-privébalans goed te houden. Voordat de zaken nog verder verslechteren is nu opnieuw bewust worden noodzakelijk. Om vitaal en met plezier aan het werk te kunnen blijven en om noodzakelijke aanpassingen in gang te zetten. Want in dit geval moet je het onderhoud wel zelf aanpakken. Bij Odyssee noemen we dat: Fit for the Future!

Fit for the Future!

Tijdens de Fit for the Future training begeleiden we je in het bewust stilstaan bij de manier waarop je in het leven en in je werk staat, het doorgronden van vijf levensgebieden en het zoeken naar de juiste balans.
1.    Je fysieke en mentale gezondheid 
2.    Je financiële situatie
3.    Je sociale netwerk
4.    De betekenis van arbeid en presteren
5.    Je belangrijke waarden en inspiratiebronnen


Ben je tevreden over je fysieke gezondheid? Check, ga zo door! Zo niet, wat zou je daaraan kunnen en willen veranderen? Welke persoonlijke gevolgen heeft het Corona tijdperk gehad op je financiële situatie? Is het noodzakelijk om hierop actie te ondernemen op korte termijn? Wat heeft het afgelopen jaar jou geleerd over de betekenis van werk, al dan niet betaald? En als je nu zou moeten beschrijven waar het in het leven voor jou om draait, wat zijn dan de belangrijkste woorden?

Je eigen vitaliteitscoach

Een onderhoudsbeurt van je auto gaat meestal gepaard met een aantal reparaties, sommige zijn noodzakelijk, bij andere heb je misschien nog de keuze om het al dan niet te laten doen. Of om toch maar eens afscheid te nemen van die ‘oude bak’ en na te denken over een nieuw model. En de een kan prima leven in een huis met gebreken terwijl dat voor een ander onmogelijk is. 


Zo zal het ook zijn met het onderhoud van je werkbalans. Je beslist zelf wat je wel of niet wil aanpakken, wat voor jou de prioriteiten zijn. Kan ik volstaan met enkele aanpassingen in overleg met werkgever en/of thuisfront? Is dit misschien een moment om het roer om te gooien? Of leert het mij dat er, buiten het reguliere onderhoud, eigenlijk geen reden is om veranderingen in gang te zetten?

Dit artikel is geschreven door onze reeds gepensioneerde collega Caroline 

Wil je meer inzicht en duidelijke handvatten hoe jij weer meer energie krijgt? 

Bekijk onze training Fit for the Future