Grote afwezige op Prinsjesdag: het pensioenakkoord

Tussen alle nieuwtjes die het kabinet op deze derde dinsdag op Prinsjesdag presenteert, ontbreekt het grote werk: het akkoord met vakbeweging en werkgevers over een grootscheepse pensioenhervorming.

http://bit.ly/Prinsjesdag_2018_Pensioenakkoord