Kortingen op pensioenen komt weer in zicht

Enkele grote Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende pensioenkortingen in de komende jaren. Doordat hun financiële positie afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 of 2021 groter geworden.

Metaalfonds PME heeft het kabinet onlangs zelfs gevraagd om een „adempauze” en maatregelen om snijden in de uitkering aan ouderen te voorkomen.

De branche kreeg in de laatste maanden van 2018 flinke klappen als gevolg van de wereldwijd dalende beurskoersen. Daardoor werd eerder herstel de kop in gedrukt. Maar als hun zogeheten beleidsdekkingsgraad niet op tijd op het vereiste niveau van ruim 104 procent zit, moeten de fondsen de pensioenen verlagen. Dat is de graadmeter die aangeeft in hoeverre ze in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Vooral bij de metaalfondsen PME en PMT begint de situatie nijpend te worden omdat voor beide de deadline eind 2019 al verstrijkt. De pensioenen die zij uitkeren, gaan mogelijk in 2020 al omlaag. Hun beleidsdekkingsgraad zat eind december 2018 op respectievelijk ruim 101 en dik 102 procent.

Zorgfonds PFZW stond er met een score van ruim 101 procent ook niet goed voor, maar heeft net als ambtenarenfonds ABP (104 procent) in principe nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen.

Extra zuur volgens de sector is dat het Haagse pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet in november is geklapt. De fondsen hoopten dat een hervorming van het pensioenstelsel hen zou kunnen helpen.

PME-bestuurder Eric Uijen vindt het „onrechtvaardig” dat hij straks „aan de vooravond van een nieuw stelsel” misschien nog de pensioenen moet verlagen. „Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW (ruim 118 procent) er al een tijdje goed voor.

Bron: rd.nl