“Het is nog niet zo makkelijk om gepensioneerd te zijn”

Odyssee Pensioen in Zicht heeft in 2019 een groot onderzoek afgerond onder voormalige deelnemers (308) en hun partners (111) die in 2018 de verschillende varianten van een Pensioen in Zicht-cursus hebben gevolgd. Dit om het effect te meten van wat een Pensioen in Zicht-cursus de cursisten heeft gebracht, een jaar ná het volgen ervan. Het onderzoek geeft goed inzicht in hoe gepensioneerden hun pensioen ervaren. Sommigen nadat zij hier jarenlang naar hebben uitgekeken, terwijl anderen het stoppen met werk spannend vonden. 

Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel voor de meeste deelnemers de AOW leeftijd op 66 jaar lag, een ruime meerderheid (63%) toch de keuze maakte om eerder te stoppen met werken. De redenatie is dat deze generatie in het algemeen jong begonnen is met werken en het nu, vaak na meer dan 40 dienstjaren, het ‘wel mooi geweest’ vindt.

Ook al kies je er zelf voor om te stoppen met werken en zet je er met een goed afscheid een duidelijk punt achter, is het eerste jaar niet voor iedereen vanzelfsprekend goed verlopen. Zo mist 20% de structuur van het dagelijks werken en een regelmatig dagritme. Daarnaast mist zo’n 10% de uitdagingen van het werk en de sociale contacten. Bij dit laatste heerst soms de teleurstelling over hoe snel deze relaties verloren zijn gegaan. Zo’n 5% heeft in het eerste jaar zelfs regelmatig te maken gehad met een gevoel van nutteloosheid. Sommigen lichtte toe “de tijd loopt vol met niets” en ”je hoort er niet meer bij”.

Sociale contacten 
Het wennen aan meer tijd samen met de partner en het vinden van een nieuw individueel én gezamenlijk ritme, is een verwachting die uitkomt. Dit kost regelmatig tijd en aandacht. “Samen thuis zijn betekent wennen aan elkaar, verwachtingen uitspreken en elkaar de ruimte geven”, is voor velen herkenbare uitspraak.

Uit het onderzoek blijkt dat de Pensioen in Zicht-cursus invloed heeft gehad op de keuzes die de deelnemers hebben gemaakt in het eerste jaar van hun pensioen. De aandacht in de cursus voor het sociale netwerk na de pensionering, wordt door velen ( 45%) als erg waardevol ervaren. Voor de meeste van deze deelnemers heeft de cursus de aanzet gegeven om het eerste (halve) jaar bewust keuzes te maken met betrekking tot vrijwilligerswerk of uitbreiding van hun sociale netwerken.

Verder heeft een ruime meerderheid meer aandacht besteed aan hun eigen gezondheid door meer te bewegen, gezonder te eten en minder alcohol te gebruiken. Meer dan de helft heeft ook actie genomen op het gebied van de ‘materiële zekerheid’. Hierbij is het regelen van een (levens)testament bij een notaris veel genoemd. Tenslotte geeft ook ongeveer een derde aan bewuster stil te staan bij (familie)relaties en hier meer aandacht aan te besteden.

Gepensioneerden en hun partners 
Van de deelnemers aan de Pensioen in Zicht-cursus die een partner hebben, komt bij verreweg de meesten de partner mee naar de cursus. De partners doen vooral mee aan deze cursus omdat zij het belangrijk vinden om sámen stil te staan bij komende veranderingen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook zij moeten wennen doordat zij gevoelsmatig vrijheid of vrije tijd ‘inleveren’. Ook missen zij de werkverhalen van hun partners. Daarnaast zijn zij zelf ook bewuster gaan nadenken over de eigen pensioenfase, over het moment van zelf stoppen of minder gaan werken, over wat wel en niet samen met de partner wordt ondernomen en over eigen nieuwe uitdagingen.

De overgrote meerderheid (bijna 80%) geeft tenslotte aan dat de Pensioen in Zicht-cursus een goede aanzet heeft gegeven om hun leven, in het eerste jaar na hun pensionering, goed vorm te geven. Een zelfde aantal geeft verder aan dat zij de cursus aan zouden raden aan eenieder die binnenkort met pensioen gaat. “Het is nog niet zo makkelijk om gepensioneerd te zijn”, is een uitspraak die door veel respondenten werd onderschreven.

 

Noot: 
Odyssee Pensioen in Zicht is marktleider in het geven van Pensioen in Zicht-cursussen. Het doel van de cursus is het vergroten van inzicht in de eigen situatie van de deelnemer die (bijna) met pensioen gaat. Er worden nieuwe mogelijkheden voor een komende levensfase verkend. Hiervoor worden praktische tools aangereikt, in een tempo dat passend is en in een omgeving waar de deelnemer zich prettig voelt. De cursus wordt verder gecombineerd met een thema dat de deelnemer aanspreekt. Deelnemers beoordelen de Odyssee Pensioen in Zicht cursussen gemiddeld met een 9.

Geschreven door Caroline Geelen Bekijk profiel