Deel 2 over deeltijdpensioen: Hoe werkt een deeltijdpensioen?

Wie gebruik maakt van een deeltijdpensioenregeling spreekt alvast een gedeelte van het opgebouwde pensioenvermogen aan om zo minder te kunnen gaan werken. Het lagere salaris wordt gecompenseerd door een deel van het pensioen uit te laten keren. Uiteraard zit er dan wel minder in de pot als je echt met pensioen gaat. Je hóeft overigens geen gebruik te maken van zo’n regeling en kunt ook gewoon kiezen voor minder loon.

Pensioenfonds

Wanneer je deeltijdpensioen in kan gaan en hoeveel je dan verplicht moet opnemen verschilt per pensioenfonds. De regels omtrent de mogelijkheden van het deeltijdpensioen kun je terugvinden in het pensioenreglement, maar een mogelijkheid kan bijvoorbeeld zijn om vanaf je zestigste drie dagen te gaan werken in plaats van vijf. Het lagere salaris zou je kunnen compenseren door alvast tien procent van het pensioen op te nemen. Je pensioenopbouw loopt gewoon door, maar is vanzelfsprekend een stuk lager dan wanneer je fulltime zou werken. Het voordeel is dat je geniet van meer vrije tijd zonder dat je een groot beroep hoeft te doen op je bankrekening. 

Bekendheid

Hoewel het deeltijdpensioen fors aan populariteit heeft gewonnen, zijn er nog veel mensen niet bekend met de optie om eerder van het pensioen te profiteren. Het CBS zei daar vorig jaar over: “Met name werkenden met een lage opleiding zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden voor deeltijdpensioen en de financiële gevolgen ervan.” Daar ligt ook een rol voor werkgevers. “De houding van werkgevers en sociale normen die nog uitgaan van uittreding in één keer remmen het gebruik van het deeltijdpensioen waarschijnlijk af,”

Laagopgeleiden

Vooral onder laagopgeleiden is de mogelijkheid minder bekend en dat maakt in combinatie met zware beroepen dat we een grote kans laten liggen. Verder zijn werkgevers er niet perse happig op, Het vraagt organisatorische aanpassingen binnen het team en het werk moet deels worden opgevangen, dus het leidt tot hogere kosten. Werkgevers zien liever een snelle overgang van voltijdwerk naar voltijdpensioen.

Wettelijk recht

Het deeltijdpensioen is ook geen wettelijk recht. Wel hebben de meeste pensioenfondsen en -verzekeraars de regeling opgenomen in hun reglementen. Ook hebben cao-partijen in een aantal gevallen afgesproken dat werknemers met deeltijdpensioen moeten kunnen. Het loont dus de moeite om in je cao of pensioenreglement te kijken wat voor jou de voorwaarden zijn. Daarnaast dien je altijd in gesprek te gaan met je werkgever over de mogelijkheden.

Pensioenpot

Voor deeltijdpensioen is het belangrijk om inzicht te krijgen in je financiële planning. Wat is haalbaar op welke termijn? Over het algemeen gaan mensen pas enkele jaren voordat normaal gesproken het pensioen in zou gaan, gebruik maken van de deeltijd-optie. Anders kost het een te groot gedeelte van de pensioenpot. Het is slim om die rekensom al ruimschoots voor het deeltijdpensioen eventueel ingaat te hebben gedaan. Ook dien je van tevoren de optie te bespreken met je werkgever en pensioenfonds.

Geinteresseerd in meer wetenswaardigheden voor ná je pensioen? 
Lees hoe je je het beste kunt voorbereiden.