Pensioen in Zicht à la Carte

Keuzemogelijkheden

                  

Spreker Harry Starren

Is er een zinvol leven na je pensioen mogelijk en hoe ga je dat aan? Onder deze prikkelende vraag komt de bekende spreker en schrijver Harry Starren ons informatie geven en bevragen. Harry Starren (1955) studeerde Geschiedenis in Utrecht en Politicologie/Bestuurskunde in Amsterdam. Hij was oa directeur van een organisatie-adviesbureau, van het postacademisch onderwijs Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen en van De Baak, een management-opleidingscentrum. Na een hartstilstand (52) sloeg hij een andere weg in. Starren luistert en leest, schrijft en spreekt en als hij daarvoor betaald wordt noemt hij dat zijn werk. Hij houdt zich beschikbaar voor dingen die er toe doen en voor mensen die ergens om geven. Hij woont en werkt in Amsterdam en Nice.

Themafilm

De themafilm die vertoond wordt, gaat in op het thema ‘Is er zinvol leven na je pensioen mogelijk en hoe kan je dat vormgeven?’ 

Workshop reeks 1


1. Financiële informatie
Je hebt al van allerlei uitgezocht op het gebied van je financiële zaken, maar er blijven altijd vragen over. Jeroen Schiphorst, gastdocent op dit gebied van het eerste uur informeert je op duidelijke en humorvolle wijze over zaken rond AOW, pensioenen, erven, schenken, levenstestament en door willen werken.

2. Begeleid wandelen over terrein van Zonheuvel
Zonheuvel is een terrein van 46 ha groot waar niet alleen 14 organisaties gevestigd zijn en een conferentiehotel, maar ook sprake is van circulair landgoedbeheer. Peter van Doorn van Goedlandt leidt je rond over het terrein, zal je af en toe een prikkelende vraag stellen en vertelt zowel over de geschiedenis van het terrein en de gebouwen als over de natuur. Is iets in de natuur gaan doen, duurzaamheid verder onderzoeken of dieper de geschiedenis ingaan iets voor jou?

3. Vervallen

4. Perspectief op waarde(n)vol leven
Wat is waarde(n)vol leven? Waardoor laat ik mij (on)bewust leiden? Welke waarden zijn essentieel in mijn leven? In “perspectief op waarde(n)vol leven” bezinnen we ons op bovenstaande vragen en inspireren elkaar om kansen te vinden én benutten om waardevol te leven. Hoe slagen we erin om bijvoorbeeld vrij, creatief, eerlijk, open, respectvol, plezierig en ontspannen in het leven te staan? Wat staat ons daarbij in de weg? Deze workshop biedt een uitwisseling van ideeën, reflectie op waardevolle levenservaringen en het benutten van waarnemingsoefeningen gericht op waarden die voor jou essentieel zijn in je leven. Deze workshop is zowel te volgen als een verdieping van de lezing van Harry Starren (woensdagavond) als op zichzelf staand. Begeleider: Guus Brackel, directeur/eigenaar van Projectbureau Waardevol Werken, partner van Campus Landgoed Zonheuvel.

Workshop reeks 2


1. Financiële informatie
Je hebt al van allerlei uitgezocht op het gebied van je financiële zaken, maar er blijven altijd vragen over. Jeroen Schiphorst, gastdocent op dit gebied van het eerste uur informeert je op duidelijke en humorvolle wijze over zaken rond AOW, pensioenen, erven, schenken, levenstestament en door willen werken.

2. Begeleid wandelen over terrein van Zonheuvel
Zonheuvel is een terrein van 46 ha groot waar niet alleen 14 organisaties gevestigd zijn en een conferentiehotel, maar ook sprake is van circulair landgoedbeheer. Peter van Doorn van Goedlandt leidt je rond over het terrein, zal je af en toe een prikkelende vraag stellen en vertelt zowel over de geschiedenis van het terrein en de gebouwen als over de natuur. Is iets in de natuur gaan doen, duurzaamheid verder onderzoeken of dieper de geschiedenis ingaan iets voor jou?

3. Picture your future
Je wilt van allerlei na je pensionering. Je denkt dat je niet creatief bent maar wil wel eens wat pionieren. Welke prestaties wil je nog neerzetten nu het niet meer over betaalde arbeid gaat?
Germaine Sanders (Picture Your Business) leidt je middels schetsen van vage ideeën tot steeds concretere vormgeving over je toekomst. Tekenen als manier van denken. 
Daarmee kan je op een nieuwe manier ‘denken’ over je nieuwe toekomst.
Tekenervaring is absoluut niet vereist.

4. Vervallen

Netwerken

Netwerken is een werkwoord. Wat gebeurt er als je niet meer hoeft te netwerken voor het werken, je werknetwerk wegvalt en je behoefte krijgt aan  een levensnetwerk? Vragen als ‘ben ik interessant voor andere mensen vanwege mijn functie of vanwege wie ik ben?’ Tijdens deze bijeenkomst kijk je met andere ogen naar je netwerk en oefenen we in het ombouwen ervan. We kijken daarbij terug hoe je deze dagen al hebt genetwerkt en wat je verder nog kan ondernemen. Je krijgt gereedschappen aangereikt om dit te doen. 

Salsa dansen

Misschien vond je dansles vroeger vreselijk, misschien leuk. Maar uitgangspunt is dat muziek zo aanstekelijk kan zijn, dat je bijna niet kan stilzitten. In het kader van blijven bewegen en iets gezamenlijks doen, nodigen we je van harte uit een salsales te volgen. Je hoeft er geen danspassen voor te kennen, maar wel de bereidheid om een beetje uit je comfortzone te komen, iets nieuws te leren.