Pensioen in Zicht à la Carte 2020

Keuzemogelijkheden

  

Maandagavond

U kunt ter plekke een keuze maken uit deze drie mogelijkheden:

1. Gesprek: is er zinvol leven mogelijk na je pensioen?
Joep Athmer was voor zijn pensionering directielid bij een groot internationaal opererende multinational en vloog als eindverantwoordelijke regelmatig naar verre, spannende bestemmingen. Op zijn 62-ste had hij een mooie carrière achter de rug en dacht hij na over zijn tijd na zijn pensioen. Hij was te jong om thuis te gaan zitten en vroeg zich af wat hij zou gaan doen met zijn tijd na zijn pensionering. Hier worstelde hij soms mee en is zichzelf ook flink tegengekomen.  Wat heeft Joep gedaan voor, en na zijn pensionering om zijn leven zo zinvol mogelijk in te vullen. Hierover gaat hij graag met ons in gesprek o.l.v. Anneroos Gerritsen, begeleidster Odyssee.

2. Themafilm 
over een groep met ouderen die in allerlei situaties terecht komen. Prachtig om te zien hoe ze dat nieuwe leven allemaal oppakken. Voer om daar later nog over door te praten in de basisgroep.

3. Eigen invulling
 

Dinsdagmiddag

Workshops 15:00 - 17:30 uur:

NB Voor de workshop dient u zich per ommegaand op te geven. Klik hier.

1. Financiële informatie
Je hebt al van allerlei uitgezocht op het gebied van je financiële zaken, maar er blijven altijd vragen over. De huidige periode confronteert ons misschien meer dan anders met allerlei risico's, ook voor het met pensioen gaan en daarna. Jeroen Schiphorst, gastdocent van het eerste uur op dit gebied informeert je op duidelijke en humorvolle wijze over zaken rond om te maken financiële keuzes (AOW, pensioenen en door willen werken) en zaken als erven, schenken, testament en levenstestament.

2. Begeleid wandelen over terrein van Zonheuvel
Zonheuvel is een terrein van 46 ha groot waar niet alleen veertien organisaties gevestigd zijn en een conferentiehotel, maar ook sprake is van circulair landgoedbeheer. Peter van Doorn van Goedlandt leidt je rond over het terrein, zal je af en toe een prikkelende vraag stellen en vertelt zowel over de geschiedenis van het terrein en de gebouwen als over de natuur. Is iets in de natuur gaan doen, duurzaamheid verder onderzoeken of dieper de geschiedenis ingaan iets voor jou?

3. Perspectief op waarde(n)vol leven
Wat is waarde(n)vol leven? Waardoor laat ik mij (on)bewust leiden? Welke waarden zijn essentieel voor mij? In deze workshop bezinnen we ons op bovenstaande vragen en inspireren elkaar om kansen te vinden én te benutten om waardevol te leven. Hoe slagen we erin om bijvoorbeeld vrij, creatief, eerlijk, open, respectvol, plezierig en ontspannen in het leven te staan? Wat staat ons daarbij in de weg? De workshop biedt oefeningen in waarnemen, uitwisseling van ideeën en reflectie op waardevolle levenservaringen. Je kunt het volgen als een verdieping van de film of het gesprek op de maandagavond, maar ook als op een zichzelf staand programmaonderdeel. Begeleider is Guus Brackel, directeur/eigenaar van Projectbureau Waardevol Werken en partner van Campus Landgoed Zonheuvel

4. Picture your future
Je wilt van allerlei na je pensionering. Je denkt dat je niet creatief bent maar wil wel eens wat pionieren. Welke prestaties wil je nog neerzetten nu het niet meer over betaalde arbeid gaat? Germaine Sanders (Picture Your Business) leidt je middels schetsen van vage ideeën tot steeds concretere vormgeving over je toekomst. Tekenen als manier van denken. Daarmee kan je op een nieuwe manier ‘denken’ over je nieuwe toekomst. Tekenervaring is absoluut niet vereist.
 

Dinsdagavond

1. Netwerken 
gaat over je persoonlijke relaties met de mensen om je heen in een grotere of kleinere kring.  Raak je mensen kwijt als je stopt met werken? Komt er ruimte anderen meer naar je toe te halen? In deze workshop kijk je met andere ogen naar je netwerk. We bespreken hoe je jouw netwerk kunt ombouwen, uitbouwen en onderhouden. En welke betekenis hebben jouw contacten voor je?
De coronacrisis biedt een mooie aanleiding om daarover in gesprek te gaan. Veel contacten lopen volkomen anders dan normaal. Families en vrienden hebben elkaar een tijd lang niet kunnen opzoeken. Allerlei activiteiten zijn stilgevallen en werken doe je zoveel mogelijk thuis. Wat ervaar je nu deze contacten een tijd niet goed mogelijk zijn? Wat mis je minder dan je eigenlijk had verwacht? Uit wat je nu meemaakt, kun je conclusies  trekken voor je netwerk van de toekomst. Begeleiders zijn Patrick Boel, stadmaker in Rotterdam en Hans de Jong, trainer Odyssee.

2. Salsa dansen
Misschien vond je dansles vroeger vreselijk, misschien leuk. Maar uitgangspunt is dat muziek zo aanstekelijk kan zijn, dat je bijna niet kan stilzitten. In het kader van blijven bewegen en iets gezamenlijks doen, nodigen we je van harte uit een salsales te volgen. Je hoeft er geen danspassen voor te kennen, maar wel de bereidheid om een beetje uit je comfortzone te komen, iets nieuws te leren. Eline Drost geeft als zelfstandige salsalessen en nodigt je van harte uit deel te nemen.

3. Eigen invulling