Samenwerken via DiSC-methode

Opzet programma

Deze training wordt gegeven vanuit het DiSC-model en de bijbehorende methodiek. Dit model werkt met een persoonlijk profiel, dat via een ‘DiSC-workplace’ profiel wordt gemaakt. Het profiel geeft handvatten om inzicht te krijgen in een eigen voorkeursstijl en daarmee ook in die van de ander. Door de verschillende stijlen te leren, krijg je ook inzicht en praktische tips hoe om te gaan met anderen die andere voorkeurstijlen hanteren. Onderstaande onderwerpen komen in deze training aan bod:

 • Uitleg en beschrijving van de DiSC-methodiek;
 • Inzicht krijgen in de dynamiek tussen de 12 voorkeursprofielen en de interactie onderling;
 • Bespreking van de individuele profielen en de vergelijkingsprofielen;
 • Bespreking van de teamanalyse op basis van de individuele profielen;
 • Hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van de verschillende aanwezige rollen in het team.

Voor wie

Voor ondernemingsraden die zich willen verbeteren in de (onderlinge) samenwerking en inzicht willen krijgen in de wijze waarop zij samenwerken.

Locatie

Intern op uw locatie of in een Conferentiecentrum naar keuze.*

Voorbereiding

Voorafgaand aan het programma van deze ééndaagse training heeft u zelf de online vragenlijst ingevuld die nodig is voor persoonlijk profiel. Deze individuele rapportage ontvangt u voor de training digitaal van ons. De door de trainer te maken vergelijksprofielen en het teamrapport zijn input voor de training.

Lengte

De trainingsdag duurt één dag waarbij de indeling als volgt is: 

 • 09.45 uur: aankomst en ontvangst
 • 10.00 uur: aanvang ochtendprogramma
 • 13.30 uur: aanvang middagprogramma
 • 16.00 uur: einde dagprogramma

(Tijdens de dag zijn er pauzes voor koffie en thee)

Eindresultaat

Na het volgen van de training heeft u inzicht in uw eigen profiel en voorkeurstijl en in die van uw teamgenoten. Daarmee zijn handvatten aangereikt om het onderlinge gesprek over samenwerking op een effectieve manier te bespreken en in te zetten. Hiermee krijgt u inzicht en praktische tips om te werken aan de samenwerking binnen uw OR. 

 • U kunt verschillende onderdelen vanuit de DiSC profielstijlen herkennen;
 • U wordt u bewust van uw eigen voorkeurstijl;
 • U krijgt inzicht in uw kenmerkende voorkeur in stijlen en wat dit betekent in het contact met anderen binnen uw team;
 • Mogelijkheid om effectief met elkaar samen te werken;
 • Een persoonlijk naslagwerk met allemaal handvatten op basisi van eigen profiel.

Investering

De basisinvestering voor een teamversterkende trainingsdag is € 2195,- voor de hele OR. Dit is exclusief de verwerking van de (zelfperceptie) vragenlijst van € 60,- per persoon die nodig is om de voorkeurstijl te achterhalen.
* de externe locatie is niet inbegrepen in de prijs.

Informatie aanvragen

Voor meer informatie om via deze training beter samen te werken binnen uw OR, klik hier.