Onze Klanten

Onderstaand een greep uit de positieve reacties van onze klanten:

- Dick van Egmond, ondernemingsraad Dura Vermeer
Met Odyssee Medezeggenschap werken wij al jaren samen. Zij zijn steeds vernieuwend en verfrissend!

“Als lid van de scholingscommissie heb ik regelmatig contact met Odyssee, waarmee wij al jarenlang samenwerken. Zo verzorgen zij ieder jaar een tweedaagse training voor alle ondernemingsraadleden. Dat zijn er momenteel ruim zeventig. Die training is steeds drie jaar achter elkaar, met een pauze in het verkiezingsjaar. Na de verkiezingen krijgen de nieuwe leden een OR-beginnerstraining, ook verzorgd door Odyssee.

Het prettige van Odyssee is dat zij door de jarenlange samenwerking ons bedrijf en onze bedrijfscultuur inmiddels heel goed kennen. Daarnaast proberen wij ieder jaar een nieuwe insteek te kiezen voor de tweedaagse training. Dat doen wij uiteraard in nauw overleg met de trainer van Odyssee waardoor het vinden van die nieuwe insteek iedere keer lukt. Deels is dat ook onze eigen inbreng, maar ook de creativiteit van Odyssee is daarin een belangrijke factor. Het lukt hen ieder jaar weer om iets vernieuwends en verfrissends te brengen."

Dick van Egmond is werkzaam bij bouwbedrijf Dura Vermeer. Dit is een landelijk opererend bouwbedrijf met circa 2.600 medewerkers, dat actief is in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Dick van Egmond is verantwoordelijk voor de planning van materieel en machines binnen railinfra.

Dura Vermeer kent ondernemingsraden op drie niveaus: de verschillende groepen hebben een eigen ondernemingsraad, daarboven zitten de divisie-ondernemingsraden en daarboven weer de centrale ondernemingsraad. Ik zit in de ondernemingsraden van alle drie niveaus binnen Dura Vermeer.

Deze ondernemingsraden volgen jaarlijks een tweedaagse training bij Odyssee. En waar nodig wordt tussendoor advies gevraagd aan Odyssee.

- Linda van Loenen, ambtelijk secretaris ondernemingsraad St. Jansdal Ziekenhuis
De trainingen zijn bij ons altijd maatwerk. Daar zijn we zeer tevreden over. Odyssee heeft grote betrokkenheid en kennis van zaken!

De trainingen zijn bij ons altijd maatwerk. Daar zijn we zeer tevreden over. Odyssee heeft grote betrokkenheid en kennis van zaken.

"Al geruime tijd nemen wij twee keer per jaar een tweedaagse training voor onze ondernemingsraad af van Odyssee. En daarnaast waar nodig ook advies, met name voor de grotere trajecten waarbij de ondernemingsraad betrokken is.

De trainingen zijn altijd maatwerk. Wij inventariseren zelf onze opleidingsbehoefte, geven dit aan bij Odyssee en de trainer maakt dan een programma op maat. Daar zijn we zeer tevreden over. De trainers van Odyssee tonen grote betrokkenheid en hebben kennis van zaken.

Ook over de adviestrajecten met Odyssee zijn we goed te spreken. Dat betreft niet alleen de inhoudelijke kant van het onderwerp waarvoor we advies inwinnen. De adviseurs van Odyssee zijn daarnaast goed in staat om onze ondernemingsraad als groep mee te nemen in het proces. Ook dat is belangrijk."