Coronavirus

18 maart 2020

Corona virus en kabinetsmaatregelen van 17 maart 2020

Net als iedere organisatie heeft Odyssee ook een enorm probleem met het effect van het Corona virus.
 

Samen
Trainingen die afgezegd worden, hotels die dicht gaan. Dus ook een enorme domper voor de hele opleidingsbedrijfstak. En natuurlijk proberen we via onlinetrainingen en webinars nog enigszins tegemoet te komen aan de vraag van de klant. Maar ondernemingsraad trainen is ook een collectief proces. Dus ook niet altijd te vervangen door online activiteiten….
Iedere dag is dus ook voor ons weer anders. En iedere dag moeten we onze besluiten aanpassen aan de werkelijkheid. Het lijkt erop of we steeds meer een stapje maken naar een (totale)lock down.

Het afzeggen van trainingen is voor beide partijen een strop, zowel inhoudelijk als financieel. Wij zitten op de lijn samen komen we er wel uit. Met begrip voor elkaar en wetende dat we allemaal met hetzelfde probleem te kampen hebben. Ook hier geldt de dialoog met elkaar voeren levert de beste oplossingen op.

Kabinetsmaatregelen
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet forse maatregelen afgekondigd om ondernemingen en werknemers en ZZP ‘ers te ondersteunen. Een oprecht compliment aan dit kabinet!
Dat helpt ons enorm.
Dat is de reden dat wij naar aanleiding van vragen van klanten opnieuw naar ons annuleringsbeleid hebben gekeken.
Als een ondernemingsraad annuleert en voor 1 oktober weer boekt, nu de factuur vast betaald zijn er geen annuleringskosten. Dit doen we met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl.  U wordt daarover geïnformeerd. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd. (bij niet herboeken gelden de annuleringsvoorwaarden)
Met vragen en opmerkingen over wel of niet doorgaan van een training kunt u contact opnemen met…(telnr)  of mailen met (email). Omdat ook wij een kleine bezetting hebben op kantoor kan er een korte wachttijd zijn.

Vragen
Voor alle andere vragen over Medezeggenschap in deze bijzondere tijden verwijzen wij graag naar onze trainers en onze website.

Voor nu alle wijsheid en gezondheid toegewenst voor thuis en in uw werk.


Jaap Jongejan